ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCA TV: Učíme manažérov ako správne pomáhať ľuďom

2019-08-20 12:59:32 | kategória Rozhovory
 Učíme manažérov ako správne pomáhať ľuďom

Nemyslím si, že by som niekde inde našla lepší kolektív ľudí, ktorí reálne pomáhajú zlepšovať životy iným

GABRIELA KUNAJ je výkonnou riaditeľkou Školy manažmentu HCA Slovakia. Študenti ju poznajú ako pozitívnu, usmievavú a múdru supervízorku individuálnych kurzov, šéfredaktorku časopisu Úspešní manažéri a od roku 2016 ako výkonnú riaditeľku.

Ako dlho pracujete v HCA?

V HCA pracujem od roku 2006. Vtedy sme hľadali človeka na post supervízor a po dvoch kolách náročných a zároveň veľmi vtipných pohovorov som bola prijatá. Vtedy som bola také dievčisko, čo poriadne nevedelo, kde je sever, ako takmer každý absolvent vysokej školy. No mala som pocit, že svet mi musí ležať pri nohách (Smiech.) Lacko Pavlík tvrdí, že na pohovore o mojom prijatí rozhodol argument, že som v rámci svojej letnej brigády predala topánky Ivane Chýlkovej. Neviem, aká šťastná náhoda ma priviala do HCA, no som za ňu veľmi vďačná. Nemyslím si, že by som niekde inde našla lepší kolektív ľudí, ktorí reálne pomáhajú zlepšovať životy iným a že by niekde vládol lepší šéf a vytváral lepšie miesto pre osobnostný rast zamestnancov.

Aké posty ste doteraz robili a aké robíte teraz v HCA ?

Post, na ktorý som bola prijatá, bol post supervízora. Supervízor je človek, ktorý vedie kurzy HCA, je to z anglického slova „supervise“ čo znamená robiť dohľad. T.j. mojou úlohou je dohliadať nad tým, aby človek na kurze naozaj preštudoval materiály s porozumením, aby vypracoval správne všetky úlohy a odišiel s konkrétnymi riešeniami a smernicami použiteľnými vo firme. Vychovať dobrého supervízora trvá aj niekoľko rokov a zahŕňa to množstvo štúdia, tréningov a praktických skúseností. Druhým významným postom, ktorý som robila, je post PR a marketing. V rámci neho sa mi podarilo pár vecí, na ktoré som pyšná - vytvorila som naše školské noviny Tigroviny a pomohla som vytvoriť a sfunkčniť systém náboru nových zákazníkov prostredníctvom bezplatných prednášok. Okrem týchto postov som robila aj množstvo iných postov ako asistent, telefonista, komunikátor, zástupca riaditeľa, personalista, inšpektor, zaškoľovač skrátka som robila všetko, čo bolo v danom období potrebné. Dnes pracujem na poste výkonného riaditeľa.

Čo vás na tejto práci baví najviac?

Hlavným heslom v mojej práci v HCA je zmena a to milujem, pretože je to niečo, čo mi nedovolí zastať a prešľapovať pridlho na jednom mieste. Lacko Pavlík je geniálny v chrlení nových pozitívnych myšlienok a plánov, ktoré stoja za realizáciu. Za pomoci mnohých sa nám podarilo spustiť množstvo životaschopných projektov, ktoré dovolím si tvrdiť pomáhajú nie len na úrovni jednotlivcov, ale aj na úrovni celého štátu. Každý mesiac bezplatne odškolíme desiatky ľudí a dávame im dáta o tom ako čestne a so zdravým rozumom podnikať. Prostredníctvom časopisu Úspešní manažéri a kníh sa snažíme dávať dobré vzory úspešných a čestných podnikateľov.

Akých klientov máte rada?

Mám rada ľudí všeobecne, pretože na každom človeku je niečo pekného, čo sa od neho môžem naučiť. Často krát sa stačí zaujímať a pozorne počúvať toho druhého a aj sprvu z nesympatického a nepríjemného klienta sa môže vykľuť milý a príjemný partner na rozhovor. Obvykle je to tak, že pod nánosmi životných neúspechov, pracovných problémov a zlyhaní necháme v sebe zabiť to šťastné a veselé dieťa, ktoré má svoje sny a túžby. Množstvo majiteľov firiem, ktorých som mala možnosť stretnúť, sú osamelými bojovníkmi. Keď niekto stojí na kapitánskom mostíku, jednoducho sa od neho očakáva, že bude silným, neomylným a bude mať vo vrecku zázračné riešenia na vzniknuté problémy. Občas aj kapitán potrebuje kompetentného partnera a radcu a ja pevne verím, že každý člen tímu HCA ním dokáže byť.

Čo vás priviedlo k tejto technológia čo sa vám na nej najviac páči?

Ako som študovala jednotlivé kurzy, Hubbardova administratívna technológia mi dávala stále väčší zmysel a bola pre mňa fascinujúca svojou komplexnosťou. V podstate nepoznám inú technológiu, ktorá by takto podrobne pokrývala všetky oblasti firmy. Postupne som objavila aj časť technológie, ktorá mi pomohla viac porozumieť človeku ako takému, jeho pohnútkam, skrytým motiváciám a konaniu.

Od roku 2016 ste aj výkonnou riaditeľkou HCA. Čo by ste odporúčali riaditeľom?

V prvom rade by vo firme nastaviť systém spolu s majiteľom, lebo to je niečo, čo riaditeľ sám od seba neurobí. Ak má firma firemnú štruktúru, presne spísané smernice a klobúky, majiteľ vie na post riaditeľa dosadiť niekoho, kto bude tieto pravidlá dodržiavať a pracovať s celým tímom tak, aby ho viedol k výsledkom. Jeho úlohou je presadzovať zámery vedenia k ľuďom a musí to robiť správne, aby aj vec, ktorá je vysoko nepopulárna alebo nová, bola aplikovaná do praxe. Je to niekedy náročná pozícia, ale riaditeľ musí vedieť, že čokoľvek vydané vedením je vydané pre prežitie firmy a nie preto, že by mal majiteľ priveľa voľného času.

Koho za riaditeľa vybrať?

Musí to byť veľmi kompetentná osoba, ktorá v prvom rade miluje firmu a všetkých ľudí v nej, bez výnimky. Musí milovať produkt firmy, lebo bez toho by to nešlo. Niekto, kto nie je srdcom v Divízii 4 a nemá rád to, čo firma robí, nebude dobrý riaditeľ. Riaditeľ by mal mať rád aj klientov firmy, má sa s mnohými sa poznať a pestovať s nimi veľmi dobré vzťahy. Okrem toho musí vedieť dobre organizovať, dobre odhadnúť ľudí a pracovať s nimi. Musí vedieť, čo na koho platí, lebo niekto potrebuje tvrdšiu ruku, kým inému pomôže jemne pofúkať kolienko (Úsmev.). Musí vedieť pracovať so štatistikami a kondíciami, lebo iba tak vie ľuďom pomôcť. Dobrý riaditeľ je schopný rozoznať, keď sa niekomu darí alebo nedarí a vie použiť správny postup na to, aby sa pád zastavil alebo aby ten človek mohol úspešné akcie zopakovať. Nakoniec, musí rozumieť aj filozofii peňazí, aby ich vedel dobre prerozdeľovať.

Čo môže riaditeľ urobiť na to, aby svoju firmu posunul dopredu?

Môže toho urobiť veľmi veľa. Ak má ísť firma dopredu, musia sa stále zlepšovať jej dve časti: produkt (služba) a ľudia. Riaditeľ vždy pol očkom sleduje, aká je kvalita produktov či služieb, ktoré firma dodáva, lebo ak tá nie je dodržaná, firma nebude mať budúcnosť. A druhá vec je tlačiť ľudí k tomu, aby pracovali na sebe, lebo žiadna firma neprežije bez toho, aby mala skvelých odborníkov. V prvom rade musí byť sám riaditeľ tým, kto sa posúva dopredu. Ľudia musia vidieť, že je to človek, ktorý vo svojom voľnom čase študuje a pozná viac informácií nielen po odbornej stránke, ale aj tej ľudskej. Riaditeľ tiež musí vedieť, že aj keď má dnes firma obrovské množstvo zákazníkov a zdá sa, že má veľa roboty, nikdy a nesmie uspokojiť s tým, že mu tento počet zákazníkov stačí. Práve divízia 6 vytvára budúcnosť, nielen z pohľadu firmy, ale aj z pohľadu každého pracovníka. Každý jeden človek musí pracovať na Divízii 6, lebo práve tá zaručuje budúce prežitie. U nás v HCA je do nej zainteresovaný takmer každý.

Ako by sa mal majiteľ pripraviť na odovzdanie postu riaditeľa?

Ak majiteľ ešte neabsolvoval program Efektívne riadenie, mal by ho absolvovať spoločne s budúcim riaditeľom. Nestačí, aby to vedel iba riaditeľ, lebo stále je to firma majiteľa a pravidlá, smer plavby a nápady má tvoriť majiteľ. Riaditeľ ich nemá vymýšľať, ale im veľmi dobre porozumieť a presadzovať ich do praxe. Ak chcete naozaj vychovať kompetentného vedúceho pracovníka, odporúčam Seminár o produktivite a potom štúdium kurzov v rámci programu Efektívne riadenie. Ak si majiteľ myslí, že po odovzdaní firmy bude už len majiteľom a riaditeľ to bude zaňho celé riadiť, je na omyle. Takto to nefunguje. Teoreticky by to mohlo fungovať iba vtedy, ak majiteľ dokonale spísal celú technológiu firmy a nastavil firemný systém. Ale ak to majiteľ neurobil a myslí si, že to zaňho urobí riaditeľ, tak to nepôjde, lebo je to v prvom rade jeho firma a jeho zodpovednosť. Inak by riaditeľ pre vašu firmu mohol vymyslieť nové pravidlá, ktoré ale nie sú vaše. A môže sa stať, že si uvedomíte, že niekto hrá vašu hru, no zmenil pravidlá, ihrisko a niekedy aj hráčov.

Ako má majiteľ riaditeľa na novom poste podporiť?

Ak riaditeľovi zveríte nejaké kompetencie a on sa na základe nich nejako rozhodne, nikdy sa nesmie stať, aby majiteľ riaditeľove rozhodnutie podkopol. Môžete to urobiť za zatvorenými dverami, ale nikdy nie verejne. Rovnako to platí naopak: riaditeľ vždy, vždy, vždy stojí za akýmkoľvek rozhodnutím majiteľa, aj keby si vo vnútri myslel, že je to najväčšia hlúposť. Opäť mu to môže povedať iba súkromne a nikdy nie verejne. Firma musí vnímať, že títo dvaja ľudia sú jednotný tím žijúci v harmónii. Je to ako veľmi dobré manželstvo. Navonok sú tí dvaja veľmi vyrovnaní a ak si medzi sebou potrebujú niečo vyriešiť, riešia to iba medzi štyrmi očami, za zavretými dverami v odhlučnenej miestnosti. Nemusí pritom vždy vyhrať len majiteľ – ak má riaditeľ iný názor a vie ho dobre argumentačne podporiť, mnohokrát sa stane, že majiteľ jeho názor prijme. Vždy tam musí byť vzájomná podpora. Majiteľ sa musí s riaditeľom veľa rozprávať o svojej filozofii, o svojich rozhodnutiach, o tom, ktorá divízia na čo slúži, o tom, čo chce v ktorých divíziách dosiahnuť a podobne. Mal by mu tiež pomáhať pri práci s ľuďmi, lebo sa môže stať, že niektorí výkony niektorých z nich môžu klesnúť. Ja som toho názoru, že každý človek sa dá zachrániť a ak mal v minulosti výkony, nie je žiadny dôvod na to, aby tie výkony nemal znova. Musíte mu len pomôcť.

Ako má riaditeľ týmto ľuďom pomáhať?

Riaditeľ je človek, ktorý má manažérske a administratívne schopnosti. A slovo administratíva pochádza z latinského ministrare, čo znamená slúžiť. Vedúci pracovník teda slúži svojim ľuďom a nie naopak. Ale slúži im tak, že sa o nich stará tak, aby im bolo lepšie. Ak majú nejaký problém, šéf im pomáha v tom, aby ten problém dokázali sami zvládnuť. V HCA máme zázračnú technológiu a v tejto technológii je odpoveď na čokoľvek, čo sa v živote tohto človeka deje. Úlohou vedúceho pracovníka je pomôcť človeku nájsť túto odpoveď, aby to v konečnom dôsledku dokázal zvládnuť sám. Dobrý manažér, ako dobrá mama, nerieši problémy za svojich ľudí, ale pomáha im nájsť riešenie. Iba niekoho vyhodiť a nájsť niekoho druhého je to najľahšie. Ale pracovať s ľuďmi znamená pomáhať im v tom, aby boli lepší. A keď to viete robiť, ľudia pod vami rastú.

Po akej dlhej dobe by mal majiteľ uvažovať o tom, že by mal odovzdať post riaditeľa?

Neviem, či to súvisí s časom. Keď sa pozriem na svoju cestu riaditeľa, prešla som si drvivou väčšinou postov, ktoré sú v organizácii. A keď hovorím drvivou väčšinou, sú tu hádam len dva alebo tri posty, ktoré som nikdy nerobila. U takmer každého postu mám aspoň predstavu, ako by sa mal robiť – možno by som nebola najlepšia, ale ochota a schopnosť tam je. Toto sa dá zvládnuť za relatívne krátku dobu, ale to obdobie môže byť aj dlhšie. Takže povedať, že by niekto už po pol roku vo firme mohol ašpirovať na riaditeľa, si netrúfam. Určite by to mala byť doba, ktorá je dostatočne dlhá na to, aby ten človek dobre spoznal firmu, všetky jej smernice, jednotlivé posty, ich produkty a to, ako sa s k nim dopracovať.

Čo by ste rada odkázala našim študentom?

Učte sa, buďte etický a konajte tak, ako by ste chceli, aby druhí ľudia konali voči vám. Možno to znie trochu ako klišé, ale nie je to tak. Človek môže pri pohľade na to, čo všetko sa okolo nás deje, nadobudnúť pocit, že je len malou kvapkou v mori, že to more je obrovské a on ako kvapka nič nezvládne. Ale každé more sa skladá z kvapiek a keby nebolo kvapiek, nebolo by ani mora. Takže ak chce človek zmeniť svet, musí najprv zmeniť sám seba a jeho bezprostredné okolie sa k nemu pridá. Začne možno ako kvapka, ale časom bude okolo neho sto, dvesto a neskôr tisíc kvapiek, ktoré rozmýšľajú podobne. A to už je pekná mláka! (Úsmev.) Vďaka nej si sami vytvoríme lepšiu spoločnosť.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
,