ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCA TV: Ako zvýšiť chuť do práce?

2017-05-15 09:49:20 | kategória Vedenie firmy
 Ako zvýšiť chuť do práce?

Spomínate si na staré dobré časy, keď ste začínali? To bolo nadšenia a energie! Vládli dobré medziľudské vzťahy a pracovníci si radi pomáhali. Ak tovar prišiel v noci, vykladala ho takmer celá firma a čo je úplne úžasné, mali z toho ešte aj dobrý pocit! Pracovník, ktorý si na takéto momenty nevie spomenúť alebo ich nikdy nezažil, môže len ľutovať. A hoci je pravdou, že máme často sklony idealizovať si minulosť a na to zlé zabúdať, prečo je to teraz akési iné?

V začiatkoch pracovníci (a samozrejme aj šéfovia) s radosťou pracovali dvanásť hodín denne bez toho, aby reptali alebo si neustále pýtali zvýšenie platu. Robilo sa, bola zábava a boli aj chyby, ale stále tam bola obrovská chuť ísť vpred a víťaziť. Keď bolo nutné prísť aj v nedeľu, bolo to samozrejmé. Keď sa konalo posedenie pri guláši, bolo spontánne a úprimné.

Ale potom sa niečo zmenilo. Vtedy boli všetci iniciatívni a dnes bez príkazu nespravia nič. Vtedy boli všetci nadšení a dnes vládne apatia a únava. Tento zdanlivo nutný trend môže vyplývať z mnohých faktorov. Chcem sa zamerať na jeden z nich, ktorým je účel práce.

Zažili ste už znechuteného skladníka, ku ktorému keď zákazník príde po tovar päť minút po záverečnej, pokojne ho pošle preč, lebo jemu už „padla“? Takýto skladník je pre firmu nebezpečný z viacerých dôvodov. Po prvé, naštval zákazníka a práve kvôli nemu to celé robíme. Po druhé, takýto človek dáva zlý príklad ostatným a neuveriteľne berie chuť do práce tým, ktorí chcú naplno makať.

No najviac zaujímavé je zistenie, že práve takíto skladníci rozprávajú, že je málo využité ich nadanie, že sú málo vyťažení hodnotnou prácou a sú vraj nedostatočne ohodnotení. Zistíte, že v minulosti sa sťažovali kolegom, že sa cítia ako piate koleso na voze.

Čo im chýba? Takýto človek buď nepozná, alebo zabudol na účel svojho postu. Pod slovom účel myslíme dôvod, zmysel, funkciu alebo poslanie práce človeka. To je to, čím je on užitočný a potrebný pre svojich kolegov a pre celú firmu.

Účel postu a pocit užitočnosti spolu úzko súvisia. Ak človeku neudelíte pocit, že je jeho práca dôležitá a potrebná, nebude mať k firme dobrý vzťah. Bude nervózny, bude robiť chyby a bude sa na prácu a šéfa stále hnevať. „Už nevidím význam tejto práce. Tak nech aspoň poriadne zarobím!“ A bude si pýtať stále väčšiu výplatu.

Ostatne, platí to aj v bežnom živote. Najväčší trest pre človeka je, ak má pocit, že je neužitočný pre priateľov, rodinu, blízkych... Je to rovnaké, akoby už umrel. Všimnite si, ako dobre starým ľuďom padne, ak cítia, že môžu pomôcť svojou troškou. A malé deti? Tie vás vždy prekvapia svojou neustálou a úprimnou snahou byť užitočné. A sú úžasné hrdé, ak sa im to podarí. Chcú naplniť svoj účel člena rodiny a vedia, že každý člen tímu má svoj účel – jeden uloží hračky, druhý utrie prach a tretí navarí obed. Ak dieťaťu zabránime prispievať, vyrastie nám z neho zlenivený zurvalec, ktorému ste nedovolili prispievať. Nemohol byť užitočný a všetko dostal zadarmo.

Každý post vo firme musí mať svoj účel. Post predsa nevznikol len tak pre zábavu šéfa. Je nutné, aby pracovník účel pochopil a stotožnil sa s ním. Ak ho nepochopí, nebude svoju prácu vykonávať dobre.

Pokiaľ skladník nepozná účel svojho postu, bude silne demotivovaný a nedá sa od neho očakávať, že bude za svoj post horieť. Je lepšie si s ním sadnúť a presne mu vysvetliť, že práve vďaka jeho práci môžu obchodníci predávať s istotou, že zákazník dostane včas správny tovar, s ktorým bude spokojný. A práve tým je on, skladník, pre firmu užitočný. A je veľmi potrebný!

Stávajú sa aj prípady, že pracovník veľmi dobre chápe účel postu, rozumie, čo po ňom chcete a aj napriek tomu ho vykonáva zle. Vtedy celkom odôvodnene môžeme predpokladať, že jeho vlastné účely, pre ktoré u vás pracuje, sa nezhodujú so skutočnými účelmi tohto postu. Svoje pravé účely často tají. Napríklad, vy ste prijali skladníka preto, aby sa postaral o sklad, vydával tovar a podobne. Ale on je tam v skutočnosti iba preto, lebo v sklade je teplo, má tam fixný plat aj keď nič nerobí a môže sa tam skryť pred šéfom, ktorý za regálmi nevidí, ako si píše s kamarátmi na Facebooku. Takýto človek nikdy nebude vykonávať kvalitnú prácu. On sám nebude na pracovisku spokojný. A pre firmu aj preňho bude lepšie, ak pôjde preč.

A videli ste už znechuteného, demotivovaného majiteľa firmy? Kde sa stratil jeho elán a neutíchajúca energia? On si myslí, že je za tým vek či choroba, ale to nie je pravda. Choroby prichádzajú iba ako následok toho, že človek prestal poctivo napĺňať pravý účel svojho života.

Kedysi išiel podnikať preto, lebo ho bavilo napríklad programovať a robiť s PC. S radosťou a hrdosťou odovzdával zákazníkovi kvalitný software. To by bolo všetko v poriadku, ale urobil chybu. Nedal si pozor na financie a potom mu chýbali peniaze na výplaty. Zmocnila sa ho panika a aby sa to neopakovalo, úplne sa zameral iba na zisk. Prepadol honbe za peniazmi a zabudol, čo bolo kedysi to hlavné, prečo šiel robiť túto prácu. Stále počítal, kde viac zarobí, kde viac ušetrí a tomuto podriadil všetko. Ak zabudol na pôvodný účel svojej firmy alebo ho zamenil za iný (nahrabať pre seba veľa peňazí), nemôže očakávať dlhodobý úspech.

Organizácia musí zisk vždy vytvárať. Avšak nie tak, aby to ohrozilo hlavný účel firmy, povedzme dodávať kvalitný software. Ak firma podriaďuje zisku úplne všetko, nakupuje do výroby lacné, nekvalitné materiály, šetrí na mzdách pre dobrých ľudí a používa lacné alebo nesprávne technológie. Šetrí všade, aj tam, kde sa šetriť nesmie. Asi aj vy ste sa už stretli s párkami z múky alebo autami, ktoré sa rozpadávajú už po štyroch rokoch.

Spoločný účel je to, čo dáva ľudí dokopy a vytvára tím. Nesprávny účel podnikania preto demotivuje majiteľa aj jeho ľudí. Ak je jediným účelom majiteľa byť bohatý, takýto účel jeho podriadených veľmi zaujímať nebude. Povedia si: nech si šéf pracuje o polnoci sám! Alebo si povedia, že aj oni si chcú nahrabať! Ako sa vraví, vrana k vrane sadá.

Poznám jednu peknú predajňu umeleckej literatúry. Keď tam vojdete, vždy sa stretnete s ozajstnou ochotou predavačov sprostredkovať vám umelecký zážitok. Ak si len chcete pozrieť knihu za tristo eur, prosím, nech sa páči: ukážu vám ju a netvária sa, že ich otravujete. Keď si chcete knihu len prečítať, tak si sadnete a prečítate ju trebárs aj celú. Nikto vám nič nepovie, dokonca vám ešte pomôžu.

Táto predajňa nie je lacná a tým, že je špecializovaná, jej mnohí predpovedali krátku budúcnosť. Napriek tomu je neustále plná zákazníkov. Je tam tak nádherná atmosféra, že je veľmi ťažké odísť odtiaľ bez knihy. Tamojší predavači chápu svoj účel: nie sú to len skladníci, ktorí vydávajú tovar (ako je to v mnohých iných predajniach), ale sú to skutoční sprostredkovatelia duševnej krásy z celého sveta. Sú na svoju prácu hrdí a je to cítiť v celej predajni.

V inej firme poznám ľudí, ktorí vyvinuli elektrotechnické zariadenie špičkových svetových parametrov. Mali ste vidieť hrdosť toho šéfa, keď hovoril, že toto zariadenie získalo prestížnu cenu. A mali ste vidieť tých vývojárov! Jednoznačne z nich bolo cítiť, že sa cítia užitoční a že niečo veľké dokázali. Doslova radosť pracovať.

Dajte ľuďom účel, za ktorí budú ochotní sa postaviť. Práca bez účelu je mordovisko a drina, ktorá nemá páru. Pomôžte im, aby svoj účel našli. Pokiaľ sa niekto v živote zastaví, je to iba preto, lebo svoj účel stratil.

Ak človeku dáte alebo obnovíte jeho účel práce, obnovíte aj jeho chuť do roboty, chuť do života. A „pocit vyhorenia“ sa okamžite stratí. Dajte ľuďom najavo, že sú dôležití, že ich práca má zmysel. Urobíte ich život krajší a zmysluplnejší, a oni sami sa stanú lepšími. A o tom je život, či nie?

Pokiaľ chcete poznať ucelenú základnú filozofiu a metódy manažerského know-how, tak príďte na "Seminar o produktivite".

Autor článku: Ladislav Pavlík

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alena Macuľová, 14.2.2019 12:10
Komentár: