ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Škola manažmentu L. Rona Hubbarda Slovakia s.r.o.

Najbližšia pobočka:
Rastislavova 323
951 41 Nitra - Lužianky

Tel.: 055 6770 370

e-mail: webinfo@skolamanazmentu.sk

skype: hubbardcollege.sk

IČO: 36 210 307
DIČ: SK 2020054201

 Poradca pre vzdelávanie, prednášateľ
Jozef Prochászka
Poradca pre vzdelávanie, prednášateľ
0907 245 464
prochaszka@SkolaManazmentu.sk

Škola manažmentu L. Rona Hubbarda Slovakia s.r.o.

Borodáčova 42
040 17 Košice

Tel.: 055 6770 370

e-mail: webinfo@skolamanazmentu.sk

skype: hubbardcollege.sk

IČO: 36 210 307
DIČ: SK 2020054201

 Prezident
Ing. Ladislav Pavlík
Prezident
055 6770 370
pavlik@SkolaManazmentu.sk
 Výkonný riaditeľ
Gabriela Redayová
Výkonný riaditeľ
055 6770 370
redayova@SkolaManazmentu.sk
 Konateľka
Ing. Katarína Pavlíková
Konateľka
0907 952 176
pavlikova@skolamanazmentu.sk
 Finančný riaditeľ
Mária Dudrová
Finančný riaditeľ
0917 599 406
dudrova@SkolaManazmentu.sk
 Poradca pre vzdelávanie, prednášateľ
Vierka Lišková
Poradca pre vzdelávanie, prednášateľ
0903 635 502
liskova@SkolaManazmentu.sk
 Poradca pre vzdelávanie, konzultant, prednášateľ
Mgr. Marcel Pavlík
Poradca pre vzdelávanie, konzultant, prednášateľ
0918 771 514
marcel.pavlik@skolamanazmentu.sk
 Fakturácia
Viktória Sudzinová
Fakturácia
0918 850 901
sudzinova@skolamanazmentu.sk

Škola manažmentu L. Rona Hubbarda Slovakia s.r.o.

Rastislavova 323
951 41 Nitra - Lužianky

Tel.: 055 6770 370

e-mail: webinfo@skolamanazmentu.sk

skype: hubbardcollege.sk

IČO: 36 210 307
DIČ: SK 2020054201

 Poradca pre vzdelávanie, prednášateľ
Jozef Prochászka
Poradca pre vzdelávanie, prednášateľ
0907 245 464
prochaszka@SkolaManazmentu.sk

Škola manažmentu L. Rona Hubbarda Slovakia s.r.o.

Rudlovská 53
974 01 Banská Bystrica

Tel.: 055 6770 370

e-mail: webinfo@skolamanazmentu.sk

skype: hubbardcollege.sk

IČO: 36 210 307
DIČ: SK 2020054201

 Poradca pre vzdelávanie, konzultant, prednášateľ
Ing. Radoslav Gibala
Poradca pre vzdelávanie, konzultant, prednášateľ
0905 228 603
gibala@SkolaManazmentu.sk
 Poradca pre vzdelávanie, prednášateľ
Roman Baláž
Poradca pre vzdelávanie, prednášateľ
0905 347 002
balaz@SkolaManazmentu.sk
 Poradca pre vzdelávanie, prednášateľ
Danica Legátová
Poradca pre vzdelávanie, prednášateľ
0915 866 381
legatova@SkolaManazmentu.sk