ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klub HCA

 
 
 
Prednášajúci:
Ing. Radoslav Gibala, Ing. Ladislav Pavlík, Jozef Prochászka
Seminár / kurz je určený pre:
absolventov kurzov a seminárov Školy manažmentu LRH
Trvanie:
4 hodiny
Najbližšie termíny:
Tento kurz teraz nemá žiadne termíny
Cena:
20,84,- € bez DPH
 
 
 

Základné informácie

Klub podnikateľov je klub klientov a priateľov Školy manažmentu LRH, ktorí si chcú medzi sebou vymieňať skúsenosti z riadenia firmy a obchodu; dozvedieť sa informácie, ktoré bežne neprednášame na našich seminároch; nadviazať nové obchodné kontakty a povzbudiť sa do ďalšej práce pri zlepšovaní svojich firiem.

 Klub HCA