ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfektné prednášanie

 
 
 
Prednášajúci:
Ing. Ladislav Pavlík, Mgr. Marcel Pavlík
Seminár / kurz je určený pre:
majiteľov a riaditeľov firiem, top manažment, pracovníkov marketingu a predaja
Trvanie:
2 dni
Najbližšie termíny:
24.03. - 25.03. 2020, Košice
Cena:
999,- € bez DPH
 
 
 

Základné informácie

Tento seminár je určený pre šéfov, predajcov a tých pracovníkov, ktorí sú v osobnom styku so zákazníkmi alebo prezentujú svoje myšlienky, či produkty pred skupinou ľudí.

Nie každý človek je rodeným rečníkom a dokáže s ľahkosťou vystupovať pred skupinou ľudí. Pokiaľ si nie ste istý, mávate trému, poslucháči vás nepočúvajú, tak práve pre vás je určený tento seminár. Existujú určité pravidlá prezentácie, ktoré pokiaľ budete dodržiavať, tak vaša prezentácia bude zaujímavá a splní požadovaný účel.

 Perfektné prednášanie

Témy:

 • Čo je to komunikácia a aké sú základné pravidlá dobrej komunikácie?
 • Aké sú tri základné faktory, ktoré vplývajú na vytvorenie dobrých medziľudských vzťahov?
 • Ako sebaisto vystupovať pred skupinou ľudí?
 • Ako sa zbaviť trémy z vystúpenia pred skupinou ľudí?
 • Ako prijať potlesk a obdiv od poslucháčov?
 • Ako hovoriť ku skupine ľudí, tak aby vás počúvali?
 • Ako zvládnuť buričov a účastníkov, ktorí sa snažia byť večne zaujímaví?
 • Ako odhaliť, či vám ľudia pri prezentácii rozumejú?
 • Ako odstrániť nepochopenia, ktoré poslucháči majú?
 • Ako zostaviť prezentáciu pre zákazníkov, tak aby bola pre nich zaujímavá?
 • Ako si v publiku vybrať komu prednášať?
 • Ako sa stať najlepším hercom na javisku?
 • Aké sú základy umeleckého prednesu?
 • Aké časové trvanie má mať prednáška?
 • Aké časti má mať prezentácia?

Výsledok seminára: Človek, ktorý dokáže bez problémov a s istotou komunikovať so skupinou, zvládať otázky, námietky a rozrušenia. Zároveň dokáže s ľahkosťou vystúpiť pred obecenstvom bez trémy a rozpakov. Ovláda pravidlá profesionálneho prednesu, ktoré používajú tí najlepší rečníci. Dokáže zostaviť účinnú prezentáciu, ktorá zaujme poslucháčov a splní požadovaný účel.

Foto: Freepik