ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktický marketing

 
 
 
Prednášajúci:
Heimo Bucerius
Seminár / kurz je určený pre:
majiteľov a riaditeľov firiem, top manažment, pracovníkov marketingu a predaja
Trvanie:
2 dni
Najbližšie termíny:
25.05. - 26.05. 2020, on-line
Cena:
1199,- € bez DPH
 
 
 

Základné informácie

Máte kvalitné výrobky a služby za dobrú cenu a klienti napriek tomu kupujú málo alebo chodia ku konkurencii? Použite chytré marketingové riešenie! Tento seminár je pre majiteľov a marketingových pracovníkov malých a stredných firiem a pre profesionálnych tvorcov v oblasti reklamy, ktorí chcú s nízkym rozpočtom vytvoriť efektívne reklamné materiály, ktoré významne podporia predaj firmy. Majiteľ firmy aj marketingový pracovník na tomto seminári pochopia prečo musí firma propagovať v NADBYTKU a ako môže propagácia firmy vyriešiť AKÝKOĽVEK problém vo firme, ktorý vôbec nemusí súsvisieť s predajom.

Veľké firmy majú na marketing miliónové rozpočty a s ľahkosťou „prehlušia“ menšiu konkurenciu. Naopak, majitelia menších firiem hľadajú zázračný a lacný spôsob, ako úspešne robiť reklamu. Avšak reklama robená na amatérskom základe často vedie ku sklamaniu. Peniaze investované do zlej reklamy nevytvoria dopyt po propagovanom výrobku a neprinesú úspech.

Marketing robiť musíme, bez neho firma neprežije. Ale bez vedomostí máte iba malú šancu uspieť v pretlaku konkurenčnej reklamy. Ak vás zaujímajú chytré a praktické riešenia, ako za málo peňazí zostaviť dobré reklamné materiály, ktoré vám prinesú zákazníkov a odlíšia vás od konkurencie, príďte na seminár. Je vedený takým zrozumiteľným spôsobom, že si svoj reklamný materiál zostavíte priamo na mieste.

 Praktický marketing

Témy:

 • Ako vytvoriť štruktúru reklamného materiálu, ktorá zákazníka zaujme a nasmeruje ho ku kúpe?
 • Aké informácie má obsahovať propagačný materiál, aby bol účinný?
 • Čo sa nesmie písať do propagačného materiálu a prečo?
 • Ako správne stanoviť zadanie reklamným agentúram a čo si všímať na ich návrhoch?
 • V čom sa líši dobrý propagačný materiál od zlého a ako odhadnúť, ktorý bude úspešný?
 • Koľko máte času, aby ste zaujali zákazníka propagačným materiálom?
 • Ktoré faktory spôsobia, že si zákazník prečíta vašu reklamu a nehodí ju hneď do koša alebo nevymaže?
 • Ktoré typy písma sú dobre čitateľné a ktoré nie?
 • Robiť propagačné materiály farebne alebo čiernobielo?
 • Ktoré farby najlepšie fungujú? Aké motívy je dobré zvoliť?
 • Nakoľko dôležitý je nadpis a ako ho sformulovať?
 • Ako v priebehu niekoľkých sekúnd zoznámiť človeka s neznámou vecou?
 • Ako vyvolať u zákazníkov dojem, že váš produkt dobre poznajú?
 • Nakoľko pravdivé je tvrdenie, že aj zlá reklama je reklama?
 • Ako využívať prieskumy pri tvorbe marketingových materiálov?
 • Kto je v skutočnosti tým prvým zákazníkom pre váš nový produkt?

Výsledok seminára: Účastník, ktorý rozumie princípom praktického marketingu, dokáže zostaviť účinné propagačné materiály, pozná svoju cieľovú skupinu a vie ju osloviť správnym spôsobom, aby získal pozitívnu odozvu, ktorá povedie k nákupu.

Dôležité upozornenie: Súčasťou seminára je množstvo praktických cvičení, preto odporúčame, aby ste si so sebou priniesli aspoň päť tlačovín, kde sú uverejnené reklamy firiem z vášho podnikania ako aj vlastné propagačné materiály.