ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzorce pre úspešné podnikanie

 
 
 
Prednášajúci:
Mgr. Gabriela Redayová, Ing. Katarína Pavlíková, Roman Baláž
Seminár / kurz je určený pre:
majiteľov, výkonných riaditeľov a manažérov firiem
Trvanie:
4 dni
Najbližšie termíny:
Tento kurz teraz nemá žiadne termíny
Cena:
999,- € bez DPH
 
 
 

Základné informácie

Kurz je určený pre majiteľov, výkonných riaditeľov a manažérov firiem. Účastníci kurzu dostanú informácie potrebné ku zvýšeniu príjmu, k dosiahnutiu úspechu v podnikaní a zlepšeniu situácie v danej oblasti. Je to kurz, ktorý sa študuje individuálne pod vedením skúseného supervízora. Kurz obsahuje veľa praktických cvičení, kde študent aplikáciou kurzového materiálu rieši konkrétne situácie z pracovného života.

 Vzorce pre úspešné podnikanie

Témy:

 • Podľa čoho viete určiť, ako je na tom momentálne vaša firma alebo oddelenie?
 • Ako presne a hlavne včas zistiť, či sa činnosť firmy, oddelenia alebo konkrétneho pracovníka zhoršuje alebo zlepšuje?
 • Ako graficky znázorniť jednotlivé stavy, aby vám to dalo presný a okamžitý obraz situácie?
 • Ktoré postupy fungujú, aby sa stav zlepšil?
 • Čo robiť, keď chcem naštartovať nové oddelenie alebo firmu?
 • Akých chýb sa vyvarovať pri nástupe nového človeka na post?
 • Čo má robiť šéf ak zistí, že sa výsledky v jeho oblasti prudko zhoršujú?
 • Čo má robiť podriadený keď jeho výkon ide prudko dole?
 • Čo robiť, ak sa výsledky dlhodobo nemenia? Je to želaný stav, alebo skôr skrytá hrozba?
 • Ako udržať stav, keď firma dlhodobo postupne rastie?
 • Prečo je prudký nárast tým najnebezpečnejším stavom, do akého sa môžete dostať?
 • Ako správne zvládnuť prudký nárast?
 • Čo robiť, ak som jednotkou na trhu a chcem ňou aj zostať?
 • Ako odovzdať svoj post tak, aby nový pracovník na poste udržal nastavenú latku?
 • Aké maximálne množstvo práce môže zvládnuť jeden človek?
 • Kde je strop výkonnosti firmy?
 • Ako rozoznať, že sa podriadený stáva pre svojho šéfa časovanou bombou?
 • Prečo sú šéfovia prepracovaní?
 • Prečo firmy zostávajú malé?
 • Aká je vhodná veľkosť firmy?
 • Koľko jednotlivcov maximálne môže vytvoriť efektívnu pracovnú skupinu?
 • Čo je nevyhnutné sledovať, aby som firmu riadil bezpečne a s istotou?
 • Ako správne nastaviť systém odmien a trestov?

Výsledok kurzu: Vyškolený účastník, ktorý vie, že rast a prosperita nie sú len sny, ale reálne dosiahnuteľné ciele. Pozná a vie používať presné postupy, ktoré zvýšia jeho stabilitu a úspech na trhu.

Foto: Freepik

Referencie

Výborné, učiteľ SUPER!!! Jaroslav N., Zlaté Moravce

Čím viacej viem, kde nové vedomosti použijem, o to dlhšie sa hrám s ich prijatím. Ďakujem za trpezlivosť. Brutálny prínos!!! Plánujem použiť úplne všetky vedomosti. Aj tie bonusové. Nikdy neprestaňte ľuďom zlepšovať ich bytie vďaka vedomostiam, ktoré dávate. Pavel V., Košice

Kurz nie je ťažký. Potvrdil mi mnohé moje úvahy a utvrdil som si to čo potrebujem vedieť ako riaditeľ. Ukázal mi ako to robiť, bude dôležité ako to dokážem presadiť na mojich pracovníkoch v praxi. Ing. Rastislav H., Prešov

Bolo to pre mňa niečo nové. Doteraz som neabsovoval žiaden podobný kurz. Rozšírenie obzorov. Ing. Ján H., Dunajská Streda

Super, po dlhšej dobe som bola na školení, z ktorého som sa veľa naučila a celé to bolo aj skvele vysvetlené. Ďakujem Katka a Gabika - ste super! Bc. Petra Ch., Zvolen