ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencie

 Marián Kapusta, zakladateľ firmy ROVA-SK a.s., Spišská Nová Ves
Prínos HCA - Školy manažmentu LRH vidím hlavne v množstve zlepšených a vylepšených bussinesov, otvorenie očí mnohým podnikateľom. Pre mňa osobne bol môj prvý komunikačný ...
 Marián Gerboc, GVP s.r.o., Humenné
Určite je dobre, že taká firma ako HCA - Škola manažmentu existuje. My sme mali to šťastie, že sme mohli využiť jej služby už pred ...
 Ing. Róbert Šalvata, J&R Inspire s.r.o., Zvolen
Spoločnosť HCA - Škola manažmentu učí podnikateľov fungovať s veľmi vysokými hodnotami a práve vďaka tomu úspešne. Prínos HCA vidím v dvoch úrovniach: manažérska, v ...
 Ján Legát, ABONEX s.r.o., Spišská Nová Ves
Mne osobne HCA zmenilo pohľad na firmu a podnikanie z komplexného hľadiska. Uvedomil som si čo všetko musí firma zabezpečiť, aby dobre a stabilne fungovala ...
 Ing. Ľuboš Regec, TIS Slovakia s.r.o. Stará Ľubovňa
HCA- Škola manžmentu LRH - stabilita, profesionalita a príjemne prostredie, vždy keď ku Vám vojdem mám ten pocit. Viem, že toto spôsobujete i u svojich ...
 Ing. Vladimír Vaško, GVP s.r.o., Humenné
Myslím, že prínos HCA - Školy manažmentu za 10 rokov je pre Slovensko nevyčísliteľný. Ak si predstavím, čo spôsobilo vzdelávanie v HCA pre našu firmu, ...
 Ing. Jozef Karlík, J&R Inspire s.r.o., Zvolen
Obohatili ste zrejme mnoho ľudí o poznatky a údaje, ktoré sú univerzálne použiteľné pre prácu, rodinu i každého človeka. Snažíte sa vďaka etickým základom Vašich ...
 Ing. Peter Formela, ABONEX s.r.o., Spišská Nová Ves
Najväčší prínos existencie HCA na Slovensku vidím v tom, že zaplnil medzeru vo vzdelávaní, ktoré je potrebné pre dobré zorganizovanie a fungovanie každej podnikateľskej činnosti. ...
 Ing. Alexander Matiščík, KROS a.s. Žilina
HCA - Škola manažmentu je významná tým, že dáva podnikateľovi dobré informácie. Pričom slovo dobré má význam - overené, fungujúce, pravdivé, v súlade so životom. ...