ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povedali o nás - Referencie

 Ing. Peter Formela, ABONEX s.r.o., Spišská Nová Ves

Ing. Peter Formela, ABONEX s.r.o., Spišská Nová Ves

Najväčší prínos existencie HCA na Slovensku vidím v tom, že zaplnil medzeru vo vzdelávaní, ktoré je potrebné pre dobré zorganizovanie a fungovanie každej podnikateľskej činnosti. Mne najviac dal ročný študijný program Efektívne riadenie, ktorý som absolvoval v HCA. Užitočné boli aj semináre a kurzy HCA, ktoré viedli zahraniční lektori. Určite boli inšpirujúce aj konferencie HCA, kde úspešní podnikatelia prezentovali svoje úspechy, ktoré dosiahli vďaka používaniu technológie LRH. Veľmi si cením aj možnosť výmeny skúseností a prediskutovania aktuálnych tém podnikateľov na pravidelných kluboch podnikateľov v HCA. HCA by som chcel zapriať do ďalších rokov najmä veľa zdravia všetkým zamestnancom HCA, veľa elánu a úspechov pri dosahovaní cieľov a veľa spokojných zákazníkov, absolventov kurzov, seminárov a konferencií, ktorým sa bude tiež dariť dosahovať ich ciele a napĺňať vízie s použitím technológie LRH.