ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povedali o nás - Referencie

 Ján Legát, ABONEX s.r.o., Spišská Nová Ves

Ján Legát, ABONEX s.r.o., Spišská Nová Ves

HCA - Škola manažmentu prišla na Slovensko v čase, keď sa podnikateľský sektor stále rozvíja a učí sa lepšie podnikať a neskrachovať. Mnoho firiem vďačí HCA a ich vzdelávaniu že vôbec prežili, rastú, dávajú prácu a živia množstvo zamestnancov a ich rodiny. HCA zvyšuje podnikateľskú kultúru, zodpovednosť a etiku manažmentov mnohých firiem, vo veľkej miere pomáha robiť ľudí lepšími. Mne osobne HCA zmenilo pohľad na firmu a podnikanie z komplexného hľadiska. Uvedomil som si čo všetko musí firma zabezpečiť, aby dobre a stabilne fungovala a mohla rásť. Z pohľadu majiteľa a šéfa je to hotová alchýmia, ktorej HCA dáva presné návody a pravidlá k úspešnému výsledku. HCA mi pomohlo k tomu, že mám rád podnikanie, mám veľa plánov do budúcnosti a teším sa na to čo všetko sa mi ešte podarí dosiahnuť. Prajem HCA do budúcnosti ďalší rast a stále viac kvalitných kurzov a seminárov. Prajem ľuďom v HCA veľa pozitívnej energie aby ju mohli rozdávať šéfom a „dobíjať baterky“. A nakoniec prajem aj firmám na Slovensku veľa peňazí aby nemuseli šetriť na vzdelávaní svojich zamestnancov.