ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povedali o nás - Referencie

 PHDr. Anna Matúsová, Performia s.r.o., Bratislava

PHDr. Anna Matúsová, Performia s.r.o., Bratislava

Najväčší prínos HCA - Školy manažmentu vidím v tom, že sa PRAVDA = Funkčná LRH ADMIN TECH šíri na Slovensku medzi podnikateľov. Nie každý dokáže sám a ihneď implementovať do pracovného života informácie načerpané na seminároch. Kurzy pomáhajú zabezpečiť lepšie porozumenie princípom a konceptom. Aj ja dodávam LRH technológiu podnikateľskému prostrediu, hoci sa špecializujem len na určitú časť organizácie, aj keď tú veľmi dôležitú. Personál nebude optimálne fungovať bez zavedenia administratívnej technológie do firiem a administratívna technológia nebude fungovať bez kvalitného personálu. Sú to spojené nádoby. Takže naši klienti môžu z dlhodobého hľadiska uspieť len vďaka technológii, ktorú dodávate. Je to obrovská pomoc mne, ale predovšetkým klientom. Želám vám, čo najväčšiu expanziu, neutíchajúcu energiu, ktorú čerpáte zo svojich skvelých účelov. Ste veľkou nádejou a oporou pre schopných slovenských podnikateľov.