ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCA TV: Nepríjemné prekvapenia v personalistike

2020-03-02 18:47:59 | kategória Práca s ľuďmi
 Nepríjemné prekvapenia v personalistike

Pri výbere zamestnanca je vždy dôležité položiť si otázku: čo naozaj požadujem od svojich ľudí? Takmer všetci sa zhodneme na tom, že chceme niekoho čestného a produktívneho. To je správny prístup, ale ako ho rozoznať? Rada by som vám dala tri hlavné zásady, ktoré vás pri výbere ľudí ochránia pred tými najnepríjemnejšími prekvapeniami.

Moja prvá rada znie: otvorte dvere dokorán novým zamestnancom! Väčšina fi riem robí výber pracovníkov často iba pár krát do roka, a to veľmi povrchne. Ich fi lozofi a znie: „Veď niekto sa už nájde“, a preto sa im nedarí. Alebo, čo je ešte nebezpečnejšie, sú presvedčení o tom, že už všetkých potrebných zamestnancov majú a viac nepotrebujú. To je úplne scestná myšlienka. Aj pri tom najoptimistickejšom odhade, koľkí z desiatich ľudí, ktorých máte dnes, s vami budú aj o päť rokov? Alebo aj o dva? Všetci s vami nezostanú a preto musí byť fi rma stále pripravená prijať niekoho nového.

Druhou zásadou je robiť nábor neustále a v nadbytku. Čo to znamená? Nuž, ak aj hľadáte jedného človeka, prijmite dvoch. Ak potrebujete dvoch, prijmite štyroch alebo pokojne aj piatich. Je to preto, lebo nie každý, kto do fi rmy nastúpi, v nej aj zostane. Je lepšie prijať viacerých a rátať so „stratami“, ako prijať len toľko, koľko potrebujeme, a po ich odchode absolvovať celý proces od začiatku znova. Ľudia sú dnes prelietavejší ako kedykoľvek predtým, ich vernosť nebýva najvyššia a je lepšie s tým rátať už vopred. Aj vo výbere ľudí, ako vo všetkom, platí zákon, že kvantita je najdôležitejšia.

Tretia zásada znie: nedržte na pozíciách nekvalifi kovaných ľudí. Rýchlo ich zaškoľte a nechajte produkovať. Zamestnancov, ktorí mali nízke štatistky napriek všetkej možnej pomoci, radšej rýchlo prepustite. Ušetríte si čas a peniaze a slabému zamestnancovi tým pomôžete, aj keď to na prvý pohľad tak nevyzerá. Ak sa vo vašej fi rme iba trápi, niekde inde sa mu bude dariť lepšie.

A mám aj zásadu číslo štyri, ktorá sa možno striktne netýka iba výberu ľudí, ale predsa s ním úzko súvisí. A tá znie: klobúkujte! Ľudia, ktorí nemajú svoj klobúk (presný popis pracovného miesta, so všetkými procesmi a technickými postupmi, a s presne popísaným výsledkom), budú v práci tápať. Bez písomného klobúka trpí nielen výkon ľudí, ale aj ich vzájomná zastupiteľnosť, lebo každý robí podľa svojho a nevedia jeden po druhom prácu prevziať. Všetky tieto znalosti vás v HCA vieme naučiť na seminároch o personalistike, ktoré sú súčasťou nášho programu Kvalifikovaný personalista. Veľmi sa teším, keď sa tam spoločne stretneme a želám vám veľa úspechov pri dobrodružstve výberu ľudí!

Autor: Danica Legátová

Foto: Freepik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
,