ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCA TV: Heimo Bucerius: Ako byť magnetom na peniaze?

2014-09-11 14:30:04 | kategória Rozhovory
 Heimo Bucerius: Ako byť magnetom na peniaze?

Vaše peniaze môžete manažovať s istotou, nie s pochybnosťami

HEIMO BUCERIUS (*1953) je podnikateľom, majiteľom firmy, profesionálnym konzultantom a investičným špecialistom. Po štúdiu architektúry na Karlsruhe Institute of Technology a profesionálnom tréningu v Hubbardovom systéme manažmentu, pán Bucerius bol spoluzakladateľom konzultačnej spoločnosti IDEE+GELD, ktorá bola magazínom €uro vyhlásená za jednu z 25 najlepších finančno-poradenských spoločností v Nemecku, a zakladateľom firmy Konzept+Grundbesitz GmbH, realitnej investičnej spoločnosti. Pán Bucerius a jeho firma už vyše tridsať rokov dodávajú svojim klientom službu, ktorú by každý z nás určite ocenil: skutočnú istotu v tom, že sa ich klienti naučia svoje financie riadiť správne. Pán Bucerius spolupracuje s klientami v Nemecku, Rakúsku, Anglicku, Švajčiarsku a USA. Spolu s manželkou Utou (*1953), ktorá je takisto profesionálnou manažérskou konzultantkou, žijú v Stuttgarte v západnom Nemecku a majú dvoch dospelých synov. Na pôde HCA Slovakia prednáša jedinečný seminár o finančnom manažmente.

Heimo, v akých oblastiach biznisu pôsobíte a čomu sa vaše firmy venujú?

Máme dve hlavné aktivity. Po prvé, ja a moja manželka vedieme konzultačnú firmu, kde dodávame profesionálny tréning pomocou kurzov a konzultácie z Hubbardovho systému manažmentu pre malé a stredné firmy.

Po druhé, moja realitná spoločnosť Konzept+Grundbesitz GmbH sa zameriava na ľudí, ktorí majú záujem kupovať domy a byty s cieľom budovať vlastné aktíva a finančne sa zabezpečiť do budúcnosti prostredníctvom investície. Aby sme im to v tom pomohli, špecializujeme sa na dve veci: po prvé, hľadáme, kupujeme a predávame nehnuteľnosti, ktoré ponúkajú vysokú stabilitu alebo dokonca zhodnotenie ich ceny a stabilný príjem; a po druhé, vzdelávame našich klientov – čo je na trhu jedinečné – vo všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú ich investície, a to ešte predtým, než ju urobia. Riadime sa jednou nemeckou ľudovou múdrosťou: “Erst wissen, dann kaufen”, (je lepšie najprv vedieť, až potom kupovať), a naše semináre dodávame skupinovo i individuálne.

Kde ste sa naučili všetko, čo viete o financiách a manažmente firmy?

Hubbardov manažérsky systém som študoval v meste Clearwater na Floride v USA, kde som mal tú česť, že moje praktické skúšky boli vedené jednými z najskúsenejších ľudí v tomto odbore. O pár rokov neskôr som bol školený ako profesionálny finančný poradca a absolvoval pomerne tvrdú finálnu skúšku vo Frankfurte, sídle Európskej centrálnej banky a európskeho finančníctva všeobecne. Následne som sa učil na vlastnej skúsenosti vo svojich firmách.

Vzdelávanie a konzultácie, ktoré poskytujeme našim klientom, sú jedinečné tým, že všetko – a myslím tým doslova všetko – čo ich učíme, sme si najprv vyskúšali „doma“. Každá informácia, ktorú si odnesú z našich kurzových miestností alebo osobných konzultácií, bola testovaná v priestore a kontexte európskych hospodárskych podmienok, v dobrých aj zlých časoch. Nie som teda „profesionálny učiteľ z povolania“, ale podnikateľ, ktorý hovorí z vlastnej skúsenosti a každodennej aplikácie prednášaných dát.


CHCEM SA PRIHLÁSIŤ
NA PREDNÁŠKU S AUTOROM ČLÁNKU


Počas svojej kariéry ste prednášali v rôznych krajinách – v Nemecku, Švajčiarsku, Anglicku, USA a dvakrát aj na Slovensku. V čom sa podľa vás v rôznych kultúrach líšia mentality finančných manažérov v ich prístupe k peniazom?

Zaujímavé je, že sa vo svojej podstate veľmi nelíšia. Všetci manažéri chcú, aby ich firmy prosperovali, chceli by, aby ich financií bol dostatok a aby mali stúpajúci trend. Radi tiež snívajú vo veľkom, plánujú, tvrdo pracujú a expandujú, a z mojej skúsenosti platí tiež, že podnikatelia neznášajú účtovníctvo, súvahy a rôzne daňové regulácie. Preto prenechávajú všetok finančný manažment finančnému či ekonomickému oddeleniu svojej firmy, čo je ale chyba. Títo ľudia dokážu skutočne veľmi dobre urobiť všetko, v čom sú vyštudovaní a za čo sú platení: viesť účtovníctvo, vypracúvať súvahy, výsledovky a správne platiť dane – avšak nie finančný manažment. Ten je na zodpovednosti manažéra.

Čo považujete za hlavnú príčinu toho, že majitelia firiem a ich spoločnosti trpia nedostatkom financií?

Mnohým chýba profesionálny, ale hlavne funkčný spôsob, ako riadiť záležitosti týkajúce sa peňazí. Mnohé malé a stredné firmy nemajú nijaký skutočný finančný manažment, pretože existujúce procedúry a nástroje “finančného manažmentu” (daňové audity, finančné kontroly, účtovníctvo) sú určené pre veľké firmy, kde môžu fungovať. Často sa stretávam s vetou: “Keby len existovala rýchla, použiteľná a užitočná metóda, ako riadiť prichádzajúce a odchádzajúce peniaze, ktorá by mi navyše umožňovala správne sa rozhodovať s ohľadom na budúcnosť!” A túto vetu som už počul vo všetkých krajinách, ktoré som navštívil.

Aká je tá najčastejšia chyba, ktorú manažéri vo financiách robia?

Okrem tej najzákladnejšej chyby – „Och, prišli peniaze, poďme ich minúť!“ – často vidím to, že manažéri prenechávajú celý finančný manažment svojmu ekonomickému oddeleniu, čo sa často rovná tomu, že od celého riadenia peňazí úplne odvrátia zrak. Robia to preto, lebo nemajú nijaké ľahko aplikovateľné nástroje, ktoré by im umožnili 1) vidieť okamžitý finančný stav, v akom ich firma je, a 2) pomohli im rozhodnúť sa, akým smerom sa vydať, aby zvrátili nebezpečnú situáciu alebo náhodou nepokazili sľubný trend. A keďže tieto nástroje nemajú, radšej rezignujú a všetky záležitosti týkajúce sa peňazí prenechajú ekonomickému oddeleniu či svojej účtovníčke.

V tejto oblasti ponúka Hubbardov manažérsky systém hneď niekoľko nástrojov, ktoré sú ľahko pochopiteľné a dajú sa zaviesť a aplikovať nesmierne rýchlo. Manažérovi dávajú úplne presný prehľad o finančnom stave jeho organizácie a poskytujú mu veľmi užitočné rady o tom, čo robiť ďalej. Ja osobne ich považujem za geniálne, pretože keď ich raz zavediete, finančný manažment vám nebude zaberať ani desatinu toho, čo predtým, a vždy budete mať presný obraz o tom, ako sa správne rozhodnúť.

Raz som na seminári mal jedného top finančného konzultanta a daňového poradcu z Nemecka, ktorý bol na konci celý bez seba od nadšenia, lebo mi povedal, že až po dvadsiatich rokoch v biznise mu niekto konečne dal nástroje finančného manažmentu, ktoré môžu používať malé a stredné firmy. Vyšiel zo seminára, nakúpil si všetku literatúru od pána Hubbarda o tejto téme, ktorá bola dostupná v nemčine, a od tej doby už pomohol desiatkam klientov.


CHCEM SA PRIHLÁSIŤ
NA PREDNÁŠKU S AUTOROM ČLÁNKU


Máte nejaké „zlaté pravidlo peňazí“, ktorého by sa mal človek držať za každých okolností?

Ak nejaké existuje, pre mňa je to určite to, že „peniaze a produkt sú dve strany tej istej mince“. Slovom „produkt“ tu myslím niečo, čo firma vytvára alebo poskytuje: tovary (ako autá, ploty alebo okná) alebo služby (strihanie vlasov, tvorba rockovej hudby alebo filmového scenára). Keď manažér toto pravidlo používa rovnako automaticky, ako šoféruje svoje auto, z mojej skúsenosti preňho peniaze prestanú byť veľkým problémom a získa dosť času na to, aby sa mohol venovať iným veciam. Takže, chcete, aby k vám prišlo viac peňazí? Dostaňte von viac a lepších produktov! Pre mňa bol v tomto smere jedným z najlepších príkladov Steve Jobs: vždy trval na tom, aby boli ich produkty tie najlepšie a tak vyviedol Apple z hlbokého úpadku až na pozíciu jednej z najziskovejších firiem. Tento základný princíp platí jednak pri manažmente financií vašej firmy, ako aj pri ich investovaní.

Čo považujete za vaše najväčšie úspechy, či už v pracovnom alebo osobnom živote?

Použitím princípov Hubbardovho systému manažmentu som vybudoval svoje firmy a úspešne ich previedol cez veľmi nebezpečné vody – deväťdesiate roky a prvé roky tretieho tisícročia boli veľmi náročné. Dnes sú to prosperujúce firmy so stabilnými zamestnancami, ktorí sami prosperujú aj ako jednotlivci. Pre mňa osobne je bohatstvo zamestnancov a klientov jedným z ukazovateľov úspechu manažéra, keďže mi záleží na tom, aby sa darilo všetkým ľuďom, ktorí s nami pracujú.

Ako človek som veľmi hrdý na mojich dvoch synov, ktorí sa v živote nestratili a našli sa v kreatívnych profesiách, v ktorých sú mimoriadne dobrí. S mojou manželkou sa občas smejeme, že ani technickým a inžinierskym rodičom sa nepodarilo zabiť ich tvorivý talent a obrovský potenciál.

Pravidelne chodíte na Slovensko, aby ste na pôde HCA prednášali o finančnom manažmente. Čo je na vašom seminári jedinečné a prečo by sa ho mali ľudia zúčastniť?

Na seminári budem hovoriť o dvoch mimoriadne dôležitých princípoch z Hubbardovho systému manažmentu, ktoré keď som sám aplikoval – čo mi trvalo roky, lebo som ich predtým nepovažoval za veľmi dôležité – znásobili úspech mojej firmy a pozdvihli ju na úplne novú úroveň obratu, finančného dostatku a stability, dokonca viac, než som sám očakával. Som nesmierne rád, keď tieto nástroje môžem naučiť aj iných, a chcem vám povedať jedno: toto nie je žiadna suchá téma. Pamätajte, finančný manažment nie je účtovníctvo ani daňová dokumentácia, ale manažérske nástroje, ktorých použitie môže byť také príjemné ako používanie vášho smartphone alebo nového auta. Jednoducho, seminár vás naučí vaše financie riadiť, namiesto toho, aby ste nimi boli riadení vy.

Veľmi rád by som vás srdečne pozval, aby ste prišli na tento i ostatné semináre o Hubbardovom systéme manažmentu.


CHCEM SA PRIHLÁSIŤ
NA PREDNÁŠKU S AUTOROM ČLÁNKU


 
 
 
 
 
 
 
 
 
,