ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCA TV: Aký by mal byť ideálny vodca?

2020-11-11 13:26:14 | kategória Vedenie firmy
 Aký by mal byť ideálny vodca?

Existuje veľmi veľa mystifikácií, ktoré sa spájajú s vodcovstvom. Väčšina z nich sú nezmysly. Avšak jedno je nevyhnutné, a to – že človek, ktorý vedie iných, má mať schopnosť pritiahnuť pozornosť, nadchnúť a zaujať ostatných. Jednoducho to, že vie o danej veci alebo o organizovaní viac než ostatní, vedie k tomu, že na neho budú hľadieť s rešpektom, ba až so zbožnou úctou.

Väčšina ľudí si pletie „pevné vedenie“ s tvrdým vedením. V skutočnosti tvrdosť s tým nemá nič spoločné. Správne slovo je jednoznačnosť. Ak skupinu vedie niekto, koho príkazy sú úplne jednoznačné, potom má skupina šancu dospieť k dohode. Ak chce skupina prosperovať a rásť, potrebuje jednoznačné príkazy ktoré sa presadia a smerujú k viditeľnému výsledku. Na ceste k výsledku sa možno vyskytne veľa prekážok, ale skupina prežije a bude fungovať.

V konečnom dôsledku celé vodcovstvo spočíva v tom, že niekto vydá príkazy na realizáciu nejakého cieľa a dohliadne na to, aby sa vykonali.


získajte ZDARMA tipy
10 ZÁSAD DOBRÉHO VODCOVSTVA


Žiadne, alebo slabé príkazy prinášajú stagnáciu a kolaps. Zlý vodca nie je ufrflaný, alebo sadistický, alebo mnoho ďalších vecí, čo ľudia hovoria. Je to jednoducho vodca, ktorý nedáva žiadne alebo vydáva slabé, nejednoznačné príkazy a nepresadzuje ich splnenie.

Dobrí vedúci pracovníci sú hodnotní ľudia. Ich hodnota spočíva hlavne v ich schopnosti dosahovať produkciu a zároveň formovať nevyhnutnú organizáciu dostatočnú na to, aby produkciu dosiahli.

Vedúci pracovník musí byť schopný dosiahnuť produkciu aj v stave, kedy jeho organizácia ešte ani zďaleka nie je perfektná a mal by byť schopný zdokonaľovať túto organizáciu súbežne s prebiehajúcou produkciou. V opačnom prípade organizácia nebude dostatočne životaschopná na to, aby mohla prežiť a jeho status vedúceho pracovníka prestane existovať.

Vedúci pracovník musí byť kompetentný. A ak sa ku kompetencii pridá aj porozumenie, tak je to pravdepodobne tá najideálnejšia charakteristika vedúceho pracovníka.

U všetkých vedúcich pracovníkov sa nedá prehliadnuť to, že vždy majú cieľ, za ktorým húževnato idú. Plus majú istú dávku odvahy, ktorá je pre vodcov nevyhnutná.

Ten, kto chce byť hlavne obľúbeným, nikdy nebude dobrým vodcom. Ľudia idú za tými, čo majú odvahu zaistiť vykonanie vecí do konca, aj keď hovoria, že pôjdu za tými, čo sa im páčia. Dejiny jasne dokazujú, že ľudia sa postavia za toho, koho rešpektujú. A rešpekt – to je uznanie dobrej myšlienky, zámeru a kompetencie.

Úryvok z kurzu HCA Slovakia "Efektívne vodcovstvo"


získajte ZDARMA tipy
10 ZÁSAD DOBRÉHO VODCOVSTVA


Foto: Freepik

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
,