ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCA TV: Prečo sa máme učiť, aj keď sme už dávno vyšli zo školy?

2019-01-22 08:31:51 | kategória Vedenie firmy
 Prečo sa máme učiť, aj keď sme už dávno vyšli zo školy?

Staré slovenské príslovie hovorí, že učený z neba nik nespadol. Preto sme si na naše milé detičky pripravili ustanovizeň nazvanú škola. V nej sa majú naučiť všetko, čo podľa našej mienky budú potrebovať k životu. O tom by sa síce dalo polemizovať, ale faktom je, že nikto v našom štáte sa povinnej školskej dochádzke nevyhne. Sú deti, ktoré radi chodia do školy, a sú aj také, ktoré nie až tak veľmi. Ku ktorým ste patrili vy?

Nech už je vaša odpoveď akákoľvek, jedno je isté. Život je neustála zmena. Čo platilo včera, dnes už neplatí, lebo sa to zmenilo alebo prinajmenšom morálne zastaralo. Takže možno uznáte, že aj keď niekto skončil školu s čistými jednotkami alebo s červeným diplomom, po nejakom čase treba nasať nové poznatky, alebo si prinajlepšom oprášiť staré (ne)vedomosti.

Existuje na to niekoľko spôsobov. Taký celkom „bezbolestný“ je pozrieť si nejaký, podľa možnosti nie veľmi dlhý inštruktážny film. Ďalším pomerne schodným riešením ako získať nové vedomosti, je posadiť sa na prednášku nejakého skvelého lektora, ktorého schopnosti môžu smelo konkurovať poprednému hercovi Národného divadla. Bez akýchkoľvek pochybností a bez štipky falošnej skromnosti si myslím, že v HCA takých máme. Nezavrhujem ani jeden zo spomínaných spôsobov, v podstate akýkoľvek pokus zlepšiť seba a svoju firmu sa cení. Ale treba otvorene povedať, že oba sú pomerne pasívne. Prednášku môžete odsedieť a nezapísať si ani čiarku, nevstúpiť do diskusie, ani sa nijako inak nezaangažovať do diania okolo seba. Pri inštruktážnom filme si môžete celkom pekne pospať alebo aspoň s pootvorenými očami relaxovať v hladine alfa. Výsledkom sú v takom prípade vyhodené peniaze a zabitý čas.

V HCA máme ďalší spôsob, ako prísť k novým poznatkom. Ten už nie je až taký jednoduchý. Naopak. Je to ťažký, miestami krutý boj s vlastnou pohodlnosťou, so spomienkami na možno nie príliš šťastný čas povinnej školskej dochádzky a vyžaduje si skutočnú ochotu pracovať. Je to štúdium kurzov. Nie je tam žiadna šou, nikto tam „nepredžuje“ to, čo sa treba naučiť, tam je každý sám za seba. Zo svojej skúsenosti môžem povedať, že to, ako kto študuje, je pomerne presným obrazom toho, ako pristupuje k životu. Niekto to urýchľuje a snaží sa nájsť kadejaké „skratky“, iný študuje poctivo, ďalší to zasa naťahuje a pri najmenšej prekážke to odďaľuje, alebo ako sa to teraz moderne hovorí - prokrastinuje.

Kurzy si jednoducho treba odmakať. Nie je to prechádzka ružovou záhradou. Ale na konci čaká sladké ovocie – je to ovocie poznania a istota, že viem, čo mám robiť a nebojím sa to aj urobiť. Jednotlivé kurzy sú špecificky zamerané na konkrétnu, pomerne úzku oblasť firemného života, ktorú si odhodlaný študent naštuduje a zároveň popri tom vypracúva konkrétne úlohy, zamerané na svoju firmu. Tým je štúdium cenné – veď priamo na kurze, pod dohľadom skúseného supervízora si študent vypracuje postupy, na ktoré by si možno nenašiel čas doma. Nepochopené veci si objasní, sporné body môže prediskutovať so supervízorom, na všetky svoje otázky nájde správne odpovede. Domov odchádza ako človek, ktorý má istotu. Istotu poznania, z ktorej potom pramení istota a jednoznačnosť v činoch. Výsledkom je úspech.

Nebojte sa preto študovať! Tá námaha stojí za to. Dôkazom sú desiatky našich absolventov jednotlivých kurzov, VIP programov zameraných na konkrétnu časť firmy, alebo naši absolventi ročných programov, ktorí si v priebehu roka dali do poriadku všetky oblasti firemného života. Majú krásne, rastúce firmy, v ktorých je poriadok, nárast je pod kontrolou a veci bežia tak, ako majú.

Autor článku: Katarína Pavlíková

Designed by Rawpixel

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
,