ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCA TV: Zmeňte nesamostatných zamestnancov na kompetentných podriadených

2017-09-06 08:58:19 | kategória Vedenie firmy
 Zmeňte nesamostatných zamestnancov na kompetentných podriadených

Už ste to zažili? Zamestnanec narazí na problém, ktorý nevie vyriešiť a chce firme pomôcť, chce, aby práca bola čo najskôr hotová a chce, aby ten problém bol určite vyriešený dobre. Za kým pôjde? Nuž, za niekým, o kom je presvedčený, že pozná správne riešenie: za vami, za šéfom, ktorý predsa o svojej firme vie skoro všetko.

Akým šéfom som bol ja? Roky som učil mojich podriadených, aby v prípade, že majú nejaký problém, prišli za mnou – veď ja som ich šéf. Dnes už viem, že to bola chyba a že šéf určite nie je „centrála problémov“. A vedia to aj moji podriadení. Čo má teda podriadený robiť, ak narazí na problém, ktorý nevie vyriešiť? Odporúčam vám napísať a uviesť do praxe smernicu s názvom: „Čo mám robiť, keď narazím na problém.“ Mohla by obsahovať nasledovný text:

Drahí zamestnanci! Už sa vám niekedy stalo, že ste narazili na nejaký problém a nevedeli ste, čo s tým? Zažili ste už niekedy, že ste museli čakať na šéfa, kým vám povie, čo a ako ďalej v nejakej ošemetnej situácii? Zdržiavalo vás to pri práci? Aj vy sa niekedy neviete rozhodnúť, ako máte nejakú situáciu riešiť a váhate s rozhodnutím? Cítili ste sa niekedy zle, keď ste potrebovali nejaké rozhodnutie od svojho šéfa, ale on práve vtedy mal inú veľmi dôležitú, neodkladnú prácu alebo bol práve nezastihnuteľný?

Práve preto som pre vás napísal túto smernicu, aby ste mohli v pokoji pracovať, vedeli bez obáv prijať správne rozhodnutie a mohli rýchlo dosahovať svoje ciele a dobre zarábať. Popis krokov, ktoré urobíte, keď narazíte na problém, je nasledovný:

1. Pozrite si svoj popis pracovného miesta, či tento problém a jeho riešenie nie je popísané vo vašich alebo iných pracovných postupoch, v smerniciach, príkazoch, úspešných akciách, manuáloch alebo inom internom predpise. Firma, v ktorej pracujete, riešila už mnoho situácií a problémov a takmer každý z nich je podchytený písomne. Hľadajte riešenia a nájdete ich.

Je zakázané ísť za kýmkoľvek a pýtať sa „Čo mám robiť? Ako to mám urobiť? Nevieš mi poradiť, ako mám riešiť... “ bez toho, aby ste si najskôr pozreli, či je tento problém riešený vo vašich pracovných postupoch, smerniciach, príkazoch, manuáloch alebo iných interných písomných dokladoch firmy.

2. Ešte raz si prečítajte bod č.1. Ak idete za nadriadeným alebo kolegom s problémom, ktorý je už vyriešený, vyrušujete ho a vaša firma tak prichádza o čas a peniaze. Popisy práce boli vymyslené a spísané preto, aby vám pomohli vyriešiť problémy, s ktorými sa v práci stretávate. Preto je na začiatku bodu dva presne to, čo je tam napísané a síce, že si máte ešte raz prečítať bod jeden. Porušenie tohto bodu a pýtanie sa kolegov ich zastavuje v práci. Spôsobuje to zníženie celkovej produktivity firmy a tým aj vášho platu. Chcete mať vysoký plat? Tak používajte všetky vám dostupné materiály, kde sú už spísané, praxou overené postupy, ako zvládať problémy, ktoré sa už aspoň raz objavili. Vypytovanie sa a vyrušovanie kolegov či nadriadených, je vlastne snaha o „znovuobjavovanie teplej vody“ a to je niečo ako zločin! Prosím vás, dvíhajme spolu produktivitu a váš plat v tejto firme stále vyššie. Používajte preto bod č.1.

3. Ak vo vašich pracovných postupoch, smerniciach, príkazoch, manuáloch alebo iných firemných dokumentoch nenájdete postup, ako vyriešiť problém, na ktorý ste práve narazili a NAOZAJ si s ním neviete rady, tak v písomnej forme (na stanovenom tlačive) napíšte svoj úplný návrh, ako ho zvládnuť. Tento úplný návrh dajte schváliť svojmu šéfovi.

POZOR! Ísť za šéfom bez vášho návrhu je zakázané. Takisto, zatajiť pred šéfom, že nejaký problém vznikol a vy ho neviete riešiť je PRÍSNE ZAKÁZANÉ! Ak vám ho šéf schváli (pozor – to neznamená, že to šéf musí urobiť, ani to že vymyslí riešenie sám), potom toto schválené riešenie (vami navrhnuté) aj zrealizujete a tým overíte jeho správnosť. Ak sa ukáže ako funkčné, podáte návrh na smernicu, ktorá bude založená práve na vami navrhnutom a v praxi overenom spôsobe riešenia tohto problému.

Tým, že podáte návrh na smernicu o tom, ako sa daný problém má riešiť, pomôžete sebe a celej firme, pretože je veľká šanca, že sa tento problém objaví znovu. Avšak, vďaka vám budú všetci vedieť, ako na to a zvládnu ho. Ak vami navrhnuté riešenie prinesie firme aj viac zisku či peniaze ušetrí, dostanete samozrejme finančnú a prípadne aj inú odmenu. Spolupracovníkov schopných nájsť správne riešenia si v tejto firme vysoko vážime a ceníme.

4. Tento bod použite len výnimočne, keď skutočne neviete, ako daný problém vyriešiť. Použite svoj zdravý rozum a vyplňte tlačivo Úplný návrh. Napíšte do neho váš osobný návrh, ako by sa dal tento problém vyriešiť a ďalej pokračujte podľa bodu č.3. Napíšte, čo by ste navrhovali vy, keby táto firma bola vaša. Vložte doň váš osobný návrh, vás pocit, jednoducho váš uhol pohľadu a váš osobný názor. Viem, že je to niekedy ťažké a nie vždy je možné mať všetky potrebné informácie. Pokúste sa ich ale zohnať a napíšte, ako to vidíte vy z vašej pozície.

Každé porušenie tejto smernice znižuje váš plat, berie šéfovi čas a spomaľuje rast a výkon tejto firmy. Váš nadriadený tu nie je na to, aby riešil vaše problémy. Váš nadriadený je tu na to, aby spomedzi vami navrhovaných riešení vybral to najsprávnejšie, ktoré je v súlade so smernicami a pracovnými postupmi firmy.

Ďakujem vám, že ste samostatný, že rozmýšľate, že riešite problémy a tým umožňujete udržať vysoké tempo tejto firmy. Vďaka vám má šéf čas na svoju prácu a ciele firmy, medzi ktoré jednoznačne patria dobre zarábajúci a produktívni zamestnanci, sa dosahujú. Koniec smernice.

Samozrejme, túto smernicu môžete spísať a vydať až potom, keď máte spísané smernice, úspešné či neúspešné akcie a podobne.

Sem-tam mi niektorý majiteľ firmy hovorí, že je to hromada písania a nemá na to čas. Viete, čo je na tom zábavné? Ten čas väčšinou nemá práve preto, že to nemá spísané! Je ako pes, ktorý naháňa svoj vlastný chvost. Potom musí sedieť vo firme a riešiť problémy svojich podriadených, lebo je jediný, kto ich riešiť vie! Áno, písanie smerníc nie je robota na dve hodiny, ani na dva dni, dokonca ani na dva týždne. To je fakt. No viete o tom, že keď raz napíšete, ako sa daný problém má riešiť, tak vo chvíli, keď sa ten problém objaví zas (keďže problémy majú tendenciu prichádzať zas a znova), vaši podriadení môžu – a zdôrazňujem, že môžu – zvládnuť tento problém aj bez vás? Ak riešenie nespíšete, odkiaľ majú vedieť, čo robiť? Budú sa snažiť konať tak, ako sami najlepšie vedia, podľa svojho vedomia a svedomia. To síce občas môže stačiť, ale kde máte záruku, že to tak bude vždy?

Skúste si povedať, že každý deň spíšete JEDEN postup, ako vyriešiť nejaký problém. Pokojne začnite s tým problémom, ktorý ste práve v tejto chvíli museli riešiť a už ho v budúcnosti riešiť nechcete. Do roka budete mať 365 spísaných riešení – to je vyše tristo problémov, ktoré vás viac nebudú trápiť! Za dva roky už budete mať o sedemsto problémov menej. Ak aj nastanú, k vám ako šéfovi, už len príde informácia o tom, že „taký a taký problém“ sa vyskytol a „takto a takto“ ho vaši ľudia zvládli.

Som presvedčený, že ak vo svojom písaní vytrváte dva roky, budete mať spísané riešenia 80-tich percent všetkých problémov vašej firmy a tomu sa už hovorí poriadna technológia! Držím vám palce.

Autor článku: Radoslav Gibala

Pokiaľ chcete poznať ucelenú základnú filozofiu a metódy manažerského know-how, tak príďte na "Seminar o produktivite".

Background image created by Luis_molinero - Freepik.com

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
,