ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efektívna práca

 
 
 
Prednášajúci:
Ing. Ladislav Pavlík, Ing. Radoslav Gibala
Seminár / kurz je určený pre:
majiteľov a riaditeľov firiem, top manažment, vedúcich pracovníkov aj pre zamestnancov
Trvanie:
1 deň
Najbližšie termíny:
06.08. 2020, Bratislava
15.08. 2020, on-line
09.09. 2020, Košice
15.11. 2020, Nitra
Cena:
499,- € bez DPH
 
 
 

Základné informácie

Seminár je určený pre majiteľov, riaditeľov a vedúcich pracovníkov na vyššom a strednom stupni riadenia. Veľký dôraz sa kladie na praktické využitie údajov. Dozviete sa, čo všetko bráni šéfovi a jeho podriadeným pracovať efektívne a ako zabezpečiť, aby sa veci uskutočnili tak, ako boli naplánované. Zistíte, ktoré sú hlavné príčiny nízkej efektivity ľudí a z toho vyplývajúceho stresu, prečo niekto dosahuje ciele s ľahkosťou a niekto iba s vynaložením obrovského úsilia.

 Efektívna práca

Témy:

 • Ako sa menej narobiť a viac zarobiť?
 • Čo znamená „byť efektívny“ a ako to dosiahnuť?
 • Ako s tým istým počtom ľudí zdvojnásobiť výkon?
 • Ako mať s narastajúcim ziskom stále viac voľného času?
 • Prečo je šéf opakovane vyrušovaný niektorými podriadenými?
 • Ako sú skutočne efektívni moji zamestnanci?
 • Ako zvýšiť efektivitu práce šéfa?
 • Ako zvýšiť efektivitu práce podriadených?
 • Ako zvýšiť efektivitu práce oddelenia?
 • Ktoré kroky musí majiteľ urobiť aby zabezpečil efektivitu firmy?
 • Ktoré základné manažérske nástroje zabezpečia rast efektivity?
 • Ako spoznať efektívneho pracovníka?
 • Prečo pracovníci strácajú chuť do práce?
 • Ktoré sú skryté príčiny nízkej efektivity? Ako ich odhaliť a odstrániť?
 • Ja riešim problémy podriadených, alebo podriadení riešia moje problémy?
 • Ako dosiahnuť, aby som mal vždy poriadok na svojom stole?
 • Čo spraviť, aby som bol efektívnejší ako včera?
 • Ktoré sú najväčšie a najčastejšie chyby v organizovaní, ktoré ničia každú efektivitu?
 • Ktoré sú hlavné príčiny stresu?
 • Aké opatrenia urobiť, aby nevznikali chyby v bežnej operatíve?
 • Čo spraviť, aby permanentný stres v práci nemal vplyv na moje zdravie?

Výsledok seminára: Vyškolený účastník, ktorý vie včas rozoznať a dokáže odstrániť hlavné príčiny nízkej efektivity seba, svojich podriadených a celej firmy. Dokáže kvalitne pracovať s ľuďmi a vie ich priviesť k vysokej efektivite. Vie, ako odstrániť stres vznikajúci pri práci, prípadne aké má zaviesť opatrenia, ktoré úplne zabránia, aby vznikol. Dokáže stabilne dosahovať vysoké výkony a pri tom si zachovať svoje zdravie a duševnú pohodu. 

Foto: Freepik

Referencie

Strašne veľká masa informácií, ktorú budem spracovávať dlhé obdobie. Chcem využiť vačšinu poznatkov: dôvera, nedokončené aktivity uzavrieť, spíšem smernice, budem ostražitý, keď na mňa bude chcieť niekto hodiť prácu, vytvoriť plány a ciele, všetky svoje projekty. Ing. Marcel K., Bratislava

Ďalší pohľad na vedenie firmy, detailnejší pohľad na problematiku.“ Ing. Milan S., Banská Bystrica

Zážitok - úžasná prezentácia. Alena K., Bratislava

Spokojný, odvážam si cenné rady a informácie zo "šéfovania" vo firme. Stanislav Š., Humenné

„Super. Jeden z naj seminárov, veľmi užitočné veci.“ Mária L., Šurany

„Skvelý seminár, hotový návod ako vytvoriť vi firme poriadok a zbaviť sa nekalostí.“ Adam K., Poprad

"Dojmy sú skvelé, stres a obchádzanie ma zaujalo najviac." Roman L., Považská Bystrica

"Som spokojný! Mám niekoľko nápadov, ktoré chcem rýchlo aplikovať." Richard R., Žilina

"Výborná pomoc presne na situáciu, ktorú riešim." Monika P., Zvolen

"Paráda! Presne to, čo sme dnes potrebovali. Ďakujem." Dušan Š., Liptovský Mikuláš

"Super. Geniálne ako vždy!" Matej Š., Humenné

"Veľmi pozitívne. V niektorých prípadoch ma vyviedol prednášajúci z omylu a objasnil mi veci, o ktorých som pochybovala." Jana Š., Oslany