ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mzdy a firemné financie

 
 
 
Prednášajúci:
Marc De Turck
Seminár / kurz je určený pre:
majiteľov a riaditeľov firiem, top manažment a finančných riaditeľov
Trvanie:
1 deň
Najbližšie termíny:
Tento kurz teraz nemá žiadne termíny
Cena:
799,- € bez DPH
 
 
 

Základné informácie

Ako správne investovať do ľudí a majetku

Úspech firmy je možné merať mnohými spôsobmi, ale jedným z najpresnejších a najúprimnejších ukazovateľov je jej finančné zdravie. Často sa ale stáva, že majiteľ zisťuje, že firma nevytvára dostatočný zisk. Ľudovo povedané: „Robíme iba preto, aby sme robili.“ A nech už sa majiteľ akokoľvek snaží zvýšiť firemné príjmy, väčšinu z nich pohltia náklady, ktoré musí nejakým spôsobom preklenúť. Špeciálnym, a často aj najväčším nákladom, sú ľudia.

Nastaviť správny mzdový systém, ktorý by bol spravodlivý, motivačný, dostatočne štedrý a presne podľa výkonu, je veľká výzva. Na seminári od Marca de Turcka sa naučíte, ako správne nastaviť fixnú a variabilnú zložku mzdy, na základe čoho určiť pomerné odmeny a sadzby za jednotlivé pracovné úkony, a ako používať prémie a bonusy. Tiež budeme hovoriť o tom, ako správne peniaze investovať, aby ste zachovali a zveľadili ich hodnotu.

 Mzdy a firemné financie

Témy:

 • Manažérsky pohľad na účtovníctvo
 • Ako a kedy investovať?
 • Ako a kedy veriť bankám?
 • Najčastejšie „finančné ochorenie“, ktoré postihuje väčšinu ľudí vo firme
 • Neviete, ako vytvoriť prebytok?
 • Ako zvládnuť minulé dlhy?
 • Vaša marža a fixné náklady
 • Nastavenie minimálnej a maximálnej výšky mzdových nákladov, aby firma prežila
 • Nastavenie variabilnej zložky mzdy u pracovníka
 • Mzdy vedúcich pracovníkov
 • Tri zásady investorov
 • Ako zabrániť, aby interné náklady priveľmi narástli?

Marc De Turck je medzinárodne uznávaný expert v oblasti práce s ľuďmi, medziľudských vzťahov, firemnej stratégie a komunikácie. Pracoval na vládnych projektoch a vo veľkých nadnárodných spoločnostiach. Spolupracoval s firmami Andersen Consulting Brussels, EUN, Coca-Cola, Euromarket, Overgaz, ING a mnohými ďalšími. Robil projekty v Číne, Belgicku, Francúzsku, USA, Rakúsku a Maďarsku. Hovorí po rusky, anglicky, francúzsky, nemecky, mandarínskou čínštinou a bulharsky.