ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program - Efektívne riadenie

 
 
 
Prednášajúci:
Ing. Ladislav Pavlík, Ing. Katarína Pavlíková, Mgr. Gabriela Redayová
Seminár / kurz je určený pre:
majiteľov, výkonných riaditeľov a manažérov firiem
Trvanie:
2 roky
Najbližšie termíny:
Tento kurz teraz nemá žiadne termíny
Cena:
9999,- € bez DPH
 
 
 

Základné informácie

Celoročný program „Efektívne riadenie“ je určený pre majiteľov a vedúcich pracovníkov, ktorí hľadajú istotu v konaní, profesionalitu, vedomosti a sústavný rast. Pozostáva zo série seminárov a kurzov s praktickými cvičeniami, ktorých výsledkom je schopnosť používať získané vedomosti v praxi. Prednášajú sa iba údaje, ktoré sú z praxe a používajú ich úspešné firmy po celom svete. Použitím údajov z programu „Efektívne riadenie“ získate dobre zorganizovaných, schopných a verných ľudí v efektívnej firme, ktorá je vysoko produktívna, tvorí zisk a dosahuje vami stanovené ciele.

 Program - Efektívne riadenie

Témy:

Prečo ísť študovať „Efektívne riadenie”?

 • Chcem zvýšiť efektivitu a zisk firmy
 • Chcem zlepšiť výber nových ľudí a udržať dobrých ľudí
 • Chcem riadiť firmu podľa kľúčových faktov - bez náhod a omylov
 • Nechcem robiť prácu za mojich ľudí
 • Chcem získať viac času na seba a svoju rodinu
 • Chcem zmeniť intuitívne riadenie na vedomé riadenie
 • Chcem znížiť stres a odstrániť jeho príčiny
 • Chcem zlepšiť medziľudské vzťahy a komunikáciu vo firme
 • Chcem presnejšie merať výkonnosť ľudí
 • Chcem lepšie zorganizovať ľudí
 • Chcem, aby vedúci oddelení skutočne riadili svojich podriadených
 • Chcem mať viac samostatných ľudí
 • Chcem zistiť, kto z pracovníkov je skutočným prínosom pre firmu
 • Nechcem už rozhodovať o maličkostiach
 • Nechcem, aby odchody ľudí ohrozili stabilitu firmy
 • Chcem zabrániť opakovaniu problémov
 • Chcem byť efektívnejším šéfom
 • Chcem byť šéfom, ktorý je vodcom tímu a má autoritu u ľudí
 • Chcem viac delegovať veci
 • Chcem mať dobrú štruktúru firmy
 • Chcem poznať a plniť úlohu majiteľa firmy 

Výsledok programu: Tento program nie je len riešením akútnych problémov vo firme, ale je to niečo, čo vytvorí pevný základ na celý život a dá vám to najdôležitejšie, čo jeden manažér má poznať. Môže ho ukončiť každý, kto si vie vyhradiť čas a je ochotný raz do mesiaca poctivo študovať. Aby sme zvýšili efektivitu štúdia, naučíme každého účastníka študovať pomocou jedinečnej študijnej technológie. Pri štúdiu sa nekladie dôraz na rýchlosť štúdia, ale na to, aby získané vedomosti a schopnosti účastník použil v praxi. Počas programu sa o študenta stará jeho poradca pre vzdelávanie a pomáha mu pri zavádzaní získaných poznatkov do života.

Foto: Freepik