ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminár o predaji

 
 
 
Prednášajúci:
Ing. Radoslav Gibala, Jozef Prochászka
Seminár / kurz je určený pre:
obchodníkov a pracovníkov predaja
Trvanie:
2 dni
Najbližšie termíny:
15.02. - 16.02.2022, Košice
Cena:
999,- € bez DPH
 
 
 

Základné informácie

Efektívne vedenie obchodného rozhovoru

Tento tréningový seminár je určený hlavne pre obchodníkov, či už začínajúcich alebo pokročilých, ako aj pre tých pracovníkov, ktorí sú v osobnom alebo telefonickom styku so zákazníkmi.

Seminár je zameraný na praktické použitie obchodných techník, ktoré sa účastníci učia pomocou trénovania modelových situácií vo dvojiciach. Účelom tréningov je naučiť sa konkrétnu techniku a tak zvýšiť percento úspešne uzatvorených obchodov. Dôraz sa kladie na zlepšenie schopností účastníka vedome budovať porozumenie so zákazníkom a korektne riešiť jeho námietky tak, aby na konci obchodného rozhovoru došlo k uzatvoreniu obchodu.

 Seminár o predaji

Témy:

 • Ako sa zmeniť z predajcu „samouka“ na predajcu so „systémom“?
 • Aký je správny priebeh obchodného rozhovoru?
 • Čo sú tie najdôležitejšie nástroje obchodníka?
 • Ako vybudovať dôveru u zákazníka?
 • Ktoré maličkosti sú životne dôležité v komunikácii?
 • Ako zmeniť emóciu zákazníka a predať mu?
 • Ako zvládať rozladenia, spory v predaji alebo reklamujúceho zákazníka?
 • Na čo si má dať pozor v príprava profesionálny obchodník?
 • Ako osloviť úplne nového potenciálneho zákazníka? Ako si s ním správne dohodnúť schôdzku?
 • Ako predstaviť seba a svoju firmu tak, aby som zaujal a nebol „jeden z mnohých“?
 • Ako zistiť potreby zákazníka?
 • Ako môže predajca s vynikajúcimi technickými znalosťami „zabiť“ predaj?
 • Čo musím urobiť predtým, než dám ponuku zákazníkovi? A čo potom?
 • Čo má obsahovať ponuka, aby ju zákazník prijal bez námietok?
 • Ako správne vypracovať a prezentovať ponuku zákazníkovi? Kedy a ako ju predložiť?
 • Ako u zákazníka vyvolať pocit, že práve moje riešenie je pre neho to najlepšie?
 • Kedy je ten najvhodnejší okamih uzatvoriť obchod a ako to urobiť?
 • Prečo a kedy prichádzajú námietky zo strany zákazníka?
 • Prečo kupujúci hovoria „to je drahé“ a čo s tým?
 • Ako si otestovať, či sa námietkou zákazníka oplatí zaoberať alebo nie?
 • Ako neubiť zákazníka svojou pravdou?
 • Ako zistiť, kde robím v predaji chyby a ako ich odstrániť?
 • Ako mať u zákazníkov stále otvorené dvere, nezávisle od výsledkov rokovania?

Výsledok seminára: Účastník, ktorý presne vie, ako správne viesť obchodný rozhovor. Dokáže bez problémov osloviť nového zákazníka a vie riadiť komunikáciu s každým zákazníkom tak, aby mal obchodné jednanie neustále pod kontrolou. Dokáže sa vyhnúť problematickým veciam a ak aj dôjde k nejakej námietke zo strany zákazníka, vie ju riešiť k obojstrannej spokojnosti a dovedie obchodný prípad k úspešnému koncu.


Chcem sa prihlásiť na tento seminár

Foto: Freepik

Referencie

Veľmi prínosné, často prekvapujúce, veľa nových vecí, potvrdenie už vykonávaných činností. Vladimír K., Bratislava

Seminár bol prínosom pre moju prácu, pomohol mi pochopiť veľa vecí z oblasti efektívneho vedenia obchodného rozhovoru. Maroš  P., Bratislava

Seminár mi pomohol urobiť si poriadok u obchodných aktivitách. Adam Č., Bratislava

Výborný dojem. Veľa podnetov na zlepšenie v predaji. Množstvo príkladov, fajn tréning. Ing. Marek J., Banská Bystrica

Celková spokojnosť a nadšenie ako s kurzom tak aj s prednášateľom a kolektívkom Školy manažmentu. Bc. Ján B., Bratislava

"Opakovanie kurzu mi pomohlo spomenúť si na postupy a uvedomiť si svoje chyby, zlozvyky, ktoré pri obchode robím." Martina H., Poprad

"Celková spokojnosť so seminárom. Školiteľ na vysokej úrovni profesionality. Nebolo možné nudiť sa a nesústrediť. Hltal som to s otvorenými ústami. Super príklady a možnosť precvičiť si to." Tomáš K., Snina

"Veľký prínos k zlepšeniu techniky predaja." Ján S., Brezno

"Bol som veľmi milo prekvapený aké mám ešte nedostatky." Miroslav K., Stará Ľubovňa

 


Chcem sa prihlásiť na tento seminár