ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategické riadenie firmy

 
 
 
Prednášajúci:
Ing. Ladislav Pavlík
Seminár / kurz je určený pre:
majiteľov, riaditeľov, TOP manažérov
Trvanie:
3 dni
Najbližšie termíny:
11.02. - 13.02.2022, Košice, Košice
28.03. - 30.03.2022, Nitra, Nitra
Cena:
1999,- € bez DPH
 
 
 

Základné informácie

V podnikaní chcú byť všetci veľmi úspešní, no iba dvadsať firiem zo sto prežije prvých päť rokov a iba päť sa stane skutočne prosperujúcimi. Chcete, aby vaša firma patrila medzi túto päťku? Chcete vedieť, ako nastaviť firmu tak, aby vytvárala zisk aj bez vašej prítomnosti?

Ak musí majiteľ firmy aj po desiatich - dvadsiatich rokoch podnikania osobne získavať zákazky, robiť prijímacie pohovory, vystavovať faktúry, či riešiť reklamácie, určite nie je na správnej ceste ku finančnej slobode. Nielenže nedelegoval bežnú prácu, ale nemá ani svojho nástupcu. Nie on má firmu, ale firma má jeho. Takáto firma možno funguje dobre, ale iba potiaľ, pokiaľ je on osobne prítomný. Iba naivný človek kúpi nezorganizovanú firmu závislú na jej šéfovi a zdediť takúto firmu by bolo pre deti majiteľa veľkým trestom. Dobre nastavená firma, môže spoľahlivo prosperovať aj sto rokov, podobne ako veľké svetové firmy. Ak chcete svoju firmu nasmerovať k trvalému úspechu a dlhodobej stabilite, príďte na tento seminár.

 Strategické riadenie firmy

Témy:

 • Na akých zásadách sú vybudované zdravé firmy, ktoré prosperujú desiatky rokov?
 • Ako zabezpečiť, aby tu firma bola aj o 15 rokov a prežila všetky búrky podnikania?
 • Ako jednoducho napísať veľmi úspešnú stratégiu vašej firmy?
 • Ako zostaviť a zrealizovať plán, ktorý zabezpečí expanziu firmy?
 • Ako vybudovať a zorganizovať veľkú zdravú firmu?
 • Ako prežiť veľmi rýchly nárast a neskončiť u exekútora?
 • Aké sú najdôležitejšie povinnosti majiteľa?
 • Ktoré úlohy musí majiteľ delegovať iným?
 • Aké sú základné rozdiely medzi majiteľom a riaditeľom firmy?
 • Čo má robiť výkonný riaditeľ, aby splnil úlohy vedenia?
 • Aké sú hlavné úlohy konateľa?
 • Ako sa má majiteľ správať, ak je firma malá?
 • Čo má robiť majiteľ veľkej firmy?
 • Aké kroky má spraviť majiteľ, ak sa firme nedarí?
 • Ako sa má správať majiteľ, ak sa firme veľmi darí?
 • Ako správne odovzdať firmu nasledovníkom?
 • Ako sa zavádzajú zmeny v organizácii?
 • Ktoré štatistiky má sledovať majiteľ a ktoré riaditeľ?

Výsledok seminára: Vyškolený účastník, ktorý vie, ako efektívne riadiť firmu tak, aby vždy dosahovala ciele majiteľov. Vie, ako dať firme pevné základy, ktoré zabezpečia jej funkčnosť, ziskovosť a expanziu v dobrých aj ťažkých časoch. Dokáže zorganizovať firmu tak, aby fungovala aj bez prítomnosti majiteľa alebo aby sa dala bez problémov predať alebo prevziať nasledovníkom. Súčasťou seminára je množstvo praktických cvičení, počas ktorých si účastník vytvorí jasný plán, ako postupovať do úspešnej budúcnosti.

Podmienka účasti: Absolvovaný „Seminár o produktivite“.


Chcem sa prihlásiť na tento seminár

Foto: Freepik

Referencie

"Nadšenie, poučné, noho nových zmysluplných informácií." Peter K., Poprad

"Bolo to úplne super. Laco je úžasný prednášateľ." Milan Š., Liptovský Mikuláš

"Príjemná atmosféra, ujasnenie mojej predstavy o fungovaní spoločnosti." Roman H., Nitra

"Vedomosť, že sa dá firma ľahko riadiť na základe správnych produktov." Stanislav J., Žilina

"Veľké množstvo prínosných informácií, získanie nového pohľadu na našu prácu. Zistila som, že mnohými kondíciami sme už prešli a možno niektoré zlé kroky nás vrátili o jeden stupeň späť." Katarína Č., Považská Bystrica

"Som nadšený, množstvo užitočných informácií." Matej Š., Humenné

"Bol som veľmi prekvapený, čo všetko som nevedel." Matej R., Košice

"Dobrý seminár ale fakt je to len pre majiteľov." Daniela V., Trnava

"Absolvovaný seminár bol veľmi podnetný a poučný. Veľmi oceňujem množstvo praktických cvičení. Taktiež som bola nadmieru spokojná s prednášateľom – trefné, jasné, zrozumiteľné." Katarína Z., Žilina

 


Chcem sa prihlásiť na tento seminár