ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základná študijná príručka

 
 
 
Prednášajúci:
Mgr. Gabriela Redayová, Ing. Katarína Pavlíková, Roman Baláž
Seminár / kurz je určený pre:
majiteľov, výkonných riaditeľov a manažérov firiem, každého pracovníka
Trvanie:
4 dni
Najbližšie termíny:
Tento kurz teraz nemá žiadne termíny
Cena:
999,- € bez DPH
 
 
 

Základné informácie

Kurz je určený pre majiteľov a riaditeľov firiem, ako aj pre každého, kto sa chce vedieť efektívne učiť, alebo potrebuje učiť ostatných. Tento kurz vám navyše dá vedomosti, ako správne napísať smernicu, popis pracovnej činnosti alebo akýkoľvek text tak, aby bol pre druhých pochopiteľný hneď po prvom prečítaní.

V živote sa dennodenne každý z nás stretáva s informáciami, ktoré potrebuje rýchlo pochopiť alebo naučiť sa. Ak nepochopíte presne, čo je v texte napísané, určite nesplníte úlohu tak ako sa požadovalo a to vedie nielen k nedorozumeniam, ale často aj k finančným a morálnym stratám. A ak ako šéf nedokážete napísať príkaz tak, aby ho podriadení presne pochopili, tak nikdy nebudú samostatní. V konečnom dôsledku budete preťažený, nespokojný a neustále zamestnaný kontrolou iných. Schopnosť samostatne a rýchlo sa učiť je základným predpokladom, aby mohol byť človek povýšený. Nemôžete predsa všetkých neustále kontrolovať osobne!

 Základná študijná príručka

Témy:

 • Viete na čo si máte dávať pozor pri štúdiu?
 • Čo je úplne prvou prekážkou, ktorú treba prekonať, aby človek vôbec začal niečo študovať?
 • Poznáte tri základné bariéry, ktoré vás pri štúdiu môžu spomaliť alebo úplne zastaviť?
 • Všimli ste si ako sa správa človek, ktorý niečo nepochopil?
 • Vidíte na iných že vám nerozumejú, aj keď sa to snažia zakryť?
 • Viete, čo presne máte urobiť, ak máte pocit, že ste sa v texte „stratili“?
 • Prečo sa niektorí učia rýchlejšie ako ostatní?
 • Čo je jediným dôvodom, že ľudia nedokončia štúdium?
 • Prečo sa deti zle učia?
 • Ste si vždy istý, že vás ostatní pochopili?
 • Viete ako učiť ostatných aby to prijali a neznechutili ste ich?
 • Mali ste niekedy po prečítaní stránky pocit, že vôbec neviete o čom bola?
 • Prečo niečo pochopíme skôr ako niečo iné?
 • Prečo nás štúdium niekedy nudí, alebo až uspáva?
 • Sú dobré známky alebo červený diplom zárukou dobrého pracovného výkonu?
 • Aký je rozdiel medzi zapamätaním si učebnej látky a skutočnou znalosťou?
 • Prečo teoretické znalosti niekedy nevieme preniesť do praxe?
 • Viete ako rýchlo niekoho preskúšať, či naozaj vie to, čo sa práve učil?
 • Čo spôsobujú falošné informácie pri štúdiu?

Výsledok kurzu: Vyškolený účastník, ktorý vie, ako sa efektívne učiť, ale vie aj ako učiť iných ľudí. Dokáže správnym spôsobom preskúšať iného a vie mu pomôcť, ak má so študijným materiálom problém. Vie napísať akýkoľvek text tak, aby bol pochopiteľný pre toho, kto ho bude čítať. Keď ústne zadáva niekomu úlohu alebo príkaz, okamžite vie rozoznať, že mu dotyčný nerozumie a vie mu to povedať iným spôsobom tak, aby porozumel.

Foto: Freepik

Referencie

Veľmi dobré, neskutočne ma daný kouč obohatil. Ing. Renáta T., Košice

Kurz sa mi páčil, získal som množstvo nových poznatkov a dozvedel som sa informácie, ktoré sú jednoduché a ľahko použiteľné. Adrián F., Fiľakovo